Windows 10 home zmiana has a co 30 dni free download

Looking for:

Windows 10 home zmiana has a co 30 dni free download

Click here to Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sms to express love to a girl, 65 red roses free download, Inetpub log files Usher you don’t have to call clean, Windows movie maker take picture from Windows 10 home zmiana has a co 30 dni 無料ダウンロード.Cisco AnyConnect – パソコン用 この情報は役に立ちましたか?.無料のWindowsバックアップソフトの
 
 

Отзывы о магазине – Download vMix Software

 

Aspekt funkcjonalny nie istnieje roz- ratywy te ウー・ョゥ。ェ@ イ￳キョゥ・@ bardzo キ。ョ・@ funkcje キ・ョエイコ@ – np. zapewniania 」コョゥ・@ キコァャ、・ュ@ aspektu strukturalnego.

Podobna sytuacja ma miej- natury funkcjonalnej ーッウゥ。、ェ・ョ」コ@ charakter strukturalny. wケウエᆳ sce przy socjalizacji rozpatrywanej z perspektywy imperatywizmu funkcjonalnego. ーオェ」ケ@ ーッョゥ・ェ@ opis, np. Habermasa, ーッ、。ェ@ za A. p。オ「ゥ」ォ@ [Palubicka ]. pイ。ォエケ@ ッキ@ オ。エキゥ@ キケゥ・エャ。ョL@ za ーッュ」@ rzutnika ォッョエ・」ゥ@ analiz. n。ウエーョゥ・@ bardzo lekcje wakacyjne, 、コゥ。ャョッ@ 、ケ。ォエ」コョ@ oraz ッ「イコ、ケ@ religijne. Spotkanie to ma コ。」ィエケB@ ョ。ウエーオェ・@ キ。」ゥ@ 」コ@ spotkania- naprzemienne ーゥ・キケ@ charakter otwarty, to znaczy オ」コ・ウエョゥケ@ ュッ・@ w nim ォ。、ケ@ 」ィエョケL@ i イ￳ョッ、・@ w formie modlitwy.

poprzez 」ゥィ@ lub prowadzenia tego spotkania. Ona to キ。ョゥ・@ posiada na danym spot- ァッョ@ ゥョ、ケキオ。ャL@ ゥューイッキコ。ョ@ ュッ、ャゥエキIN@ cコ@ spotkania prze- kaniu najszerszy zakres ュッャゥキ」@ decydowania o jego ォウコエ。ᆳ znaczona jest na przeprowadzenie przez ッウ「@ ーイッキ。、コ」@ spotkanie lub cie i przebiegu. Obok nauczania 」コウエッ@ ュ。ェ@ miejsce キケウエーオェ@ w jego ramach. H」コッョォキゥ・@ tzw. stowana przez ッウ「@ ーイッキ。、コ」@ Spotkanie. イコ・」ケキゥウエ@ ウキッ「、@ doboru イッ、ォ￳キ@ i エイ・」ゥ@ tych 、コゥ。N@ Poza キセー￳ャョ@ Ze キコァャ、オ@ na ェ。キョ@ ォッョ」・エイ。ェ@ uwagi i コョ。」・@ na イコ・」ケキゥウエッ@ ュッ、ャゥエキL@ ュ。@ grupka spotkaniowa jest エ。ォ・@ miejscem ッウ「Qセ・ァ L@ ponadnaturalnej oraz jej nierozerwalne ーッキゥコ。ョ・@ z イコ・」ケキゥウエッ@ co- wzajemnego dzielenia ウゥ@ ケ」ゥッキュ@ 、ッキゥ。」コ・ョ⦅ュL@ コセイ・ヲゥャL@ 、コゥ・ョ@ i Lョ。エオイャB@ wzmacnianie religijnej, jednostkowej jak i grupo- napotykanymi エイオ、ョッ」ゥ。ュL@ ーッイ。ォュゥ@ i problemaiDl, イ。、・ャヲゥ@ l su- wej, definicji イコ・」ケキゥウエッ@ zdaje ウゥ@ bardzo skuteczne i silne.

sゥ。@ owego kcesami etc. B・ウォ。I@ generuje poczucie wysokiego poziomu 「・コーゥ」セウエキ。@ w kon- Innym typem grup spotkaniowych, ッ、「ケキ。ェ」ィ@ ウゥ@ イ￳キョゥ・@ zazwy- taktach interpersonalnych. Staje ウゥ@ to 「。コ@ dla ァ「ッォQ・セL@ ウコセ・イァッ@ czaj raz w tygodniu, ウ@ spotkania wspominanych ェオ@ tu ュ。ケ」ィ@ grupek.

dzielenia ウゥ@ swymi sprawami. オケエォッキ。ョ」ィ@ przez キウー￳ャョッエL@ 「、ゥ@ w mieszkaniu ォエ￳イ・ァッ@ z uczestni- oウッ「ョ@ ォ。エ・ァッイゥ@ grup spotkaniowych ウエ。ョッキゥ@ tzw. Spotkanta Ant-.

Podstawowy cel tego spotkania jest definiowany i rozpo- matorskie. Ichuczestnikann ウ@ hderzy Bュ。ケ」ィ@ grupe. Sprawy キケュ。ァェ」・@ szerszeJ “konsultaCJi , np. Centralne “punkty” dni spotkaniowe. Na コ。ォッ」・ョゥ@ spotkania wszystkie trzy grupki ウーッエケォ。ェ@ rekolekcyjnych ッ「イ。」ェ@ ウゥ@ キッォ￳@ イ￳ョ・ァッ@ typu ウーッエォ。@ nauczania, ウゥ@ na キウー￳ャョ@ ュッ、ャゥエキ@ ォッ」コ@ spotkanie. Trwa ono ッォ@ 3 godzin. wieczorne spotkanie modlitewne, キケェ」ゥ。@ ewangelizacyjne, spotkania Do ーッコウエ。ケ」ィ@ grup spotkaniowych ウエ。・ァッ@ typu コ。ャゥ」ケ@ ュッョ。@ w ュ。ケ」ィ@ grupkach itp.

エ。ォ・@ grupy 」・ャッキゥMコ。、ョL@ zwane diakoniami. p・ョゥ@ one w ッ「イゥ・@ podejmowanych przez nie 、コゥ。@ funkcje エ・」ィョゥコッM。ァᆳ g￳キョ・@ zadania rekolekcji wakacyjnych コ。ュケォェ@ ウゥ@ w trzech za- nieniowe, ーッイコ、ォキ・L@ finansowe, muzyczno-wokalne, prowadzenia sadniczych punktach.

socjalizacyjnego aspektu rekolekcji. Trzecie zadanie inne w コ。ャ・ョッ」ゥ@ od rozpoznania 「ゥ・」ケィ@ potrzeb. Wykorzystywane 68 Na tematNamiotu Spotkania wypowiadam ウゥ@ w niniejszym podrozdziale nieco ウ@ イ￳キョゥ・@ w tym celu イッ、ォゥ@ finansowe Domu 「カケ」ゥウエキ。 N@ szerzej przy opisie ッ「イコ、￳キ@ religijnych. Obejmuje ona swym zakresem ァ￳キョゥ・@ prowadzenie wspominanych キ」コ・ョゥェ@ na- キゥエ。」ィ@ etc. ュッョ。@ m. Te キケ・ェ@ wymienione 」ィ@ ェ・、ョ。ォ@ rozmowach itp. nich wszystkich. sエ。ョッキゥ@ one niejako stwa ッ「イコ、￳キ@ o charakterze religijnym uznana 「ケ@ ュッ・@ za konkretne ヲ。コ@ ャゥュョ。@ ーッュゥ、コケ@ tym co 「ケッL@ a tym co コッウエ。@ ーッキ。ョ・@ do przypadki ッ「イコ、￳キ@ キケウエーオェ」ィL@ mniej lub bardziej powszechnie, w szerszym ォッョエ・」ゥ@ ウーッ・」コョケュ@ Hァ￳キョゥ・@ w kッ」ゥ・ャ@ rzymskokato- istnienia.

nowo ーッキウエ。・ェ@ ュ。・ェ@ grupki. Buchowskiego i W. bオイウコャ@ [Buchowski, Burszla ], przy animatorem jak i ッ「イコ、@ udzielenia namaszczenia ーッイセ・コ@ ョ。ッ・ゥ@ イォ@ czym obejmuje tu ono ァ￳キョゥ・@ aspekt rytualny, ウ。「ゥ・ェ@ ceremonialny. Chrzest w Duchu sキゥエケュL@ zaraz po ーッ、。ェ@ dwa typy zestandaryzowanych,. Seminariami Odnowy w Duchu キゥエケュL@ prowadzone ウ@ w kon- ウ ゥ@ grupowo sprawowany ッ「イコ、N@ キ・セcji@ cyklu ョ。オ」コL@ wraz z エッキ。イコケウ」ュ@ im ウォ。、ョゥ・ュ@ ウッキョケ」ィ@ Wymienione キケ・ェ@ ッ「イコ、ケ@ religijne ー・ョゥ@ podobne funkcje- fun- キエ。、・」@ Hキセーッゥ・IL@ 、ッエケ」コィ@ Ducha キゥエ・ァッL@ jego roli w ケ」ゥオ@ kcje inicjacyjne.

sエ。ョッキゥ@ one zmienny, w swej konkretnej formie, ele- oraz w ヲオョォcjッセキ。ュ@ szeroko rozumianego kッ」ゥ。@ jak i w ケ」ゥオ@ ment procedury キ」コ。ョゥ@ jednostek do ッォイ・ャョケ」ィ@ grup. Owo キ」コ。ョゥ・@ ーッウコセ・ァ￳ャョケ」ィ@ Jednostek. On sam dokonywany.

Integracyjne funkcje, イ・セョャ⦅@ ・ヲセォエュ@ leJ formy inicjacji ケ」ゥ。@ 」ィイコ・ゥェ。ウォァッ@ ma 「ケ@ silne w aspekcie ウーッ・」コョMァイオキケュL@ tych ッ「イコ、￳キ@ コ、。ェ@ ウゥ@ 「ケ@ oczywiste. セ@ ョ。キイセ・ュL@ przypisanego 、ッ@ wymogu “dokonania ウゥB@ w ッ「・」ョゥ@ “zakotwiczenie” w religijnej praktyce konkretnej osoby. o」コケキゥ・L@ mnych Jednostek. n CI Q@ ego. o nowJeme czy ozyw1eme Jego ッ「・」ョゥ@ w 」コッキ. ᄋ・ォ@ p u. Q 「 ・コ ーッ イ ・、ョゥ L@ ッウ「ゥエ@ イ・ャ。 」ェ@ z Jezusem Chrystusem. l 3,5 i do podejmowania ァ 「ウコ・ァッ@ zanurzenia w b ッ@ osobom ochrzczonym.

Buchowski i W. Nieco o Chrzcie w Duchu zob. w [Pasek , Suenens ]. modlitwy publiczno-liturgiczne キ。N@ norm i 。イエッ」ゥN@キ czy ッ「イコ、キMォオャエ・I@ jak i indywidualnej modlitwy prywatne. sコ」・ァ￳ャョ@ イッャ@ w ramach prywatnej 。ォエケキョッ」ゥ@ modlitewnej religijnych w kッ」ゥ・ャ@ rzymskokatolickim. Wiele z nich ッ、ョ。ャ・@ ュッョ。@ 」コッョォ￳キ@ Domu zキケ」ゥウエ。@ ー・ョゥ@ tzw.

Namiot Spotkania. Stanowi on ェオ@ w codziennej praktyce 」ィイコ・ゥェ。ウォ@ grup religijnych ーッ」コエォ￳キ@ コ。ウ、ョゥ」@ i ョ。ェキゥ・ウコ@ 」ッ、コゥ・ョ L@ ッウ「ゥエL@ ゥョ、ケキオ。ャ@ ュッ、ャゥエキ@ obecnego stulecia [Harper b. Charyzmat gr.

charisma- “dar darmo dany” itp. cflarisma nym. Praktyka ta, 」ィッ@ indywidualna, owe charyzmaty ュゥ、コケ@ innymi dar ェ コケォ￳キ@ tzw. Ulonska , Harrison , Flora ]. A ktokolwiek 」ィゥ。@ ウゥ@ コキイ￳」ゥ@ do Pana, ーイコ ・ ーイッキ。、コ@ 、ッォ。ョゥ・ェウコケ」ィ@analiz praktyki stosowania charyzma-. Ile コ。@ razy mッェ・ウコ@ キウコ・、@ do namiotu, コウエーッキ。@ slup ッ「ォオ@ i ウエ。キ@ u キ・ェ 」ゥ。@ do namiotu.

c。ケ@ lud ウエ。キ@ i ォ。、ケ@ ッ、。キ@ ーッォョ@ u キ・ェ」ゥ。@ do 76 s、 コ ゥ@L zawarte w tej pracy wskazania bibliograficzne ーッ コ キッャ L@ ーイコ ケ ョ 。 ェセョゥ ・ ェ@ swego namiotu. A Pan イッコュ。キゥ@ z mッェ・ウコュ@ エキ。イコ@ w twarz, jak ウゥ@ rozmawia w pewnym zakresie.

z przyjacielem”. W tym aspekcie stanowi on dar jednostkowy. sobu” funkcjonowania grupy. gru- Zdaje ウゥ@ 「ケ@ to oczywiste. Holma [Holm ], ーイッキ。、コ」・ァ@ lingwistyczne i socjopsycholo- silny キーケ@ na wzmacnianie religijnej interpretacji 」。・ェ@ イコ・」ケキゥウエッN@ gtczne 。ョャゥセケ@ セァッ@ zjawiska. Prowadzone przez Holma badania 、ッーイキ。コェ@ go Omawiany tu typ jednostkowej , ale ァ￳キョゥ・@ zbiorowej 。ォエケキョッ」ゥ@ ー・ョゥ@ do ォッセャオAエL@!

pイコケォ。ᆳ ウセNッ・」コョケィ@ pセ、・ェュオ@ ウゥ@ イ￳キョゥ・@ analiz キーケオ@ glosolalii na ォッョキ・イウェ@ reli- 、ッキ@ 。ョ 。 ャゥコ @ zjawi ska profetyzmu, ーッ、・ェュキ。ョ@ z perspektywy socjologii wiedzy ァエェョN@ PorownaJ : [Goodman , Holm , , , MaJony i Lovekin i semiotyki コョ。ャ・@ ュッョ。@ w [Shephard ] oraz [Jules-Rosette ].

dコゥ。ャョッ@ skirru, wyJazdy konferencyjne oraz 、コゥ。ャョッ@ na rzecz parafii. dコゥ。ャョッ@ misyjna obejmuje tu, poza ョッ」ゥ@ np. セイケキ。エョ・@ rozmowy ewangelizacyjne, nie organizowane przez ウ。ュ@ ・キ。ョァャゥコ」ェL@ prowadzenie 、コゥ。@ poewangelizacyjnych tzw.

Dom zキケ・エウ。I@ posiada silne ponadjednostkowe znaczenie. Stanowi ッョ。ェ・、」コュ@ zna- w セキN@ キケェセゥ。」ィ@ czy wyjazdach ewangelizacyjnych. W ウォ。、@ 、コゥ。@ ewangeliza- “Kerygmat” gr.

kerygma – przepowiadanie, エイ・@ 80 przepowiadania oznacza [ セ@ IZ pewne typy ekstatycznych 、ッキゥ。」コ・@ religijnych np. B ー。、ョゥ」・@ w Duchu” [Rahner, Vorgrimler W ウコ」・ァ￳ャョッゥ@ oznacza kerygmat proklamowante {「・セョァ@ slain ゥセ@ the Spirit] czy cudowne uzdrowienia [divine healing] ウエ。ョッキゥ@ bardzo Boiego zbawienia i ュッャゥキ」@ w nim uczestnictwa. loma ]. Po drugie, 。ォエケキョッ@ krajowe jak i zagraniczne.

Marszu dla Jezusa. rzymskokatolickiego, ーイ。キッウョ・ァ@ oraz kilku キケコョ。@ protestanckich. wウー￳ャョッセ。@ cyjnego, ウォ。、ェ」・ァッ@ ウゥ@ m. Wyrazem silnego nastawienia tucjonalnego. oraz udzielanie pomocy w tworzeniu i funkcjonowaniu grup innych. W ォッ」オ@ 、コゥ。ョ@ コ・キョエイ@ Domu zキケ」ゥウエ。@ ウエ。ョッキゥL@ listyczne” postawy, ョゥ@ tzw.

ッァ￳@ wiernych. wionego キケ、ゥォ・ュ@ negatywnym. W ⦅ キゥ・ャオ⦅ーイコケ。セ」ィ@ grupie “samourniejscowicnie” w ramach formalnej instytucji religijnej.

Hウ。「コケ@ aspekt instytucjonalny. Ten ekumeniczny jej 」コウエッ@ キケ、ゥォ@ krytyczny, ー・ョ@ dostrzegania キ。ウョ・ェ@ ョゥ・、ッウォ。ᆳ wymiar ュケャ・ョゥ。@ jest manifestowany m. uifi rafianie, ォ。ーョゥ L@ inne ugrupowania 、コゥ。ェ」・@ w ramach parafii, indywi- 85 Roy Wallis w swej ォウゥ」・@ pt. IJ 5,19 oraz “Nie ュゥオェ」・@ キゥ。エ@ ani tego, co jest na キゥ・」B@ lJ 2, r・ャゥァェョッ@ ta jest pojmowana przez nich samych jako pewien stan per-!

Pojmowanie i definiowanie lecznictwo, ケ」ゥ・@ rodzirme itd. o tym, ゥ@ wchodzenie w bliskie i bardzo 「・コーッイ、ョゥ@ relacje Biblii wskazuje na powszechne キケウエーッ。ョゥ・@ w ramach postrzegania イコ・」ケキゥウエッ@ z tak ーッェュキ。ョ@ ウヲ・イ@ Bキゥ。エ@ prowadzi do pojawiania ウゥ@ w ケ」ゥオ@ jak ッォイ・ャョァ@ typu derywacji.

W niniejszym pnypadku, jak ウゥ@ wydaje, mamy do najgorszych ョ。ウエーキ@ zob. czynienia 。@ z trzema, ウーッイ￳、@ czterech ュッャゥキケ」ィL@ typami オコ。ウ、ョゥ・@ derywacyjnych.

Pareto コッセ。ョゥ@ キッ「セ」@ niego” zob. ッ、・ェセゥュ@ od orbis interior. Ich podstawa ッォイ・ャ。ョ@ jest raczej jako キケッ。ョゥ・@ zmian sfery キ・ョエイコェ@ コ、・ヲゥョセキ。オ@ silnie wyklucza 。ァイ・ウェL@ ョゥ・」ィ@ czy イコ・」ケキゥウエ@ キイッァ@ 」コッキゥ・ォ。@ – co w rezultacie ュゥ。ッ「ケ@ za ウッ「@ ーッ」ゥァ。@ ーイコ・ォウエ。」ョゥ@ sfery コ・キョᆳ wobec mnych ludzi: “Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i 」ゥ。オ@ trznej. Pod- wany na jego czynne ーイコ・ォウエ。」ゥN@ stawowym ッイ、ォゥ・ュ@ organizowania przebiegu definiowania rzeczywi- ウエッ」ゥ@ przez jednostki ウ@ jednostki inne, stale ーッ、。ェ」・@ interpretacje oraz 4.

tッエ。ャョ@ grupowej propozycji コ。ー・キョゥェ」@ ウエ。ャ@ ォッョエイャ@ oczekiwanej Bーッイ。キョ」ゥ@ konstruowania イコ・」ケキゥウエッN@ uェ」ゥ・@ “totalne” koncentruje ウゥ@ przede wszystkim キッォ￳@ n。ェッァ￳ョゥ・@ rzecz オェュ」L@ proces 」。ッゥキ・ァ@ definiowania rzeczy- aspektu przedmiotowego.

w zasadzie jasne. uェ」ゥ・@ “totalistycz- エ。ォ・@ ッァ￳ャョウー・」コケィ@ sfer ludzkiego funkcjonowania. Stara ウゥ@ ono raczej poprzez wskazanie, zdefiniowanie jedynie podawaniem interpretacji lub reinterpretacji ェ。ォゥ・ァッ@ jej fragmentu. イ・ャゥァェョッ」L@ stan ーイコ・。ョケ@ i 、。・ョゥ@ do キゥエッ」N@ Analizy konwersji, stanowiacej ーッ、ウエ。キ@ nieprzemijajacego stanu イ・ャゥァェョッ」L@ pomagaja 4.

dッキゥ。、」コ・ョ@ religijne- w kierunku konwersji religijnej w コイッオ・ョゥ@ tego zagadnienia. jedno- wej analizie antropologiczno-socjologicznej. dッキゥ。、」コ・ョ@ religijne, 」コ・ョゥ@ socjologiem ーイッキ。、コ」ケュ@ ョ。ュケウ@ nad fenomenem religii i pro- przy pewnych コ。ッ・ョゥ」ィL@ ッ」コケキゥ・@ ュッ・@ 「ケ@ badane jako fakt em- 「ャ・ュ。エケォ@ z ョゥ@ コキゥ。ョ@ [por. Poloma , Berger , X. ャゥョァキ」L@ socjologowie, antropologowie itp.

Stawiane ウ@ pytania 、ッエケ」コ・@ tego, czy ュッ・@ ゥウエョ・@ ッ、キゥエョケ」ィL@ poprzez ウ。ォイャゥコ」ェ@ ェコケォ。@ potocznego, 。@ do- mniej lub semantyka nie 「ゥッイ」。@ pod オキ。ァ@ ウーッ・」コョケィ@ オキ。イョォッN@ bardziej 」。ォッキゥエ・ェM sakralizacji Bキゥ。エ@ ケ」ゥ。@ Codziennego”.

stosowanie terminologii biblijnej. Austin ]. Tam エ・L@ jak mi ウゥ@ wydaje, mamy do czynienia z ーゥ・イキウコᆳ polega. matywno-dyrektywalnych ウォ。、ェ」ケィ@ ウゥ@ na ォオャエイB@ [Kmita ]- n。ェキョゥ・ウコ@ ェ・、ョ。ォ@ 」・ィ@ tego ェコケォ。@ Hェコケォ。@ religijnego jest コキ。ウ」@ ォオャエイ@ ウケュ「ッャゥ」コョ@ grupy. Dzieje ウゥ@ tak wcale i w オケエォッキ。ョゥ@ ッ、キゥエョケュ@ spotkania modlitewne, ewangelizacja itp.

p。イョゥャ@ ェ・、ョ。ォ@ Analizy i opisy zjawiska konwersji w socjologicznej oraz antropolo- エイコセᄋ@ bez セァNャ、オ@ na obrany kierunek コ。ゥョエ・イウッキ@ czy analiz ェコケォ。@ gicznej literaturze przedmiotu a エ。ォ・@ w literaturze religioznawczej, セァエェ・NッL@ tz ェコケォ@ エセョN@ セコ、ゥ@ ウゥL@ przynajmniej do pewnego stopnia, w teorii religii, psychologii ウーッ・」コョェ@ itp. ーッェ。キゥ@ ウゥ@ stosunkowo. yセ@ meco prawarm ruz ェコケォ@ stricte potoczny. ch tego jNコセ。@ zasad jego stosowania.

pイコケキッ。ョ・@ nierzadko w tym kontek- krytyce. Y イッコキ。@ nad ォッョキ・イウェN@ cコケュ・@ jest キゥ」@ konwersja? bゥッイ」@ pod オキ。ァ@ 」コッョォ。ュゥB@. セ@ [Ef 4 ‘ 29] ‘czy tez.. wasza mowa 「、コゥ・Z@ Tak, tury イコ・」ケキゥウエッ@ i z odmiennych ー。ウコ」ケョ@ naukowo-badawczych, tak, me, me. A co nadto jest, od z・ァッ@ pochodzi” [Mt 5,37] ウエ。ョッキゥ@ definicyjna ッ、ーキゥ・@ na to pytanie jest trudna, a ーイコケェ」ゥ・@ bez コ。ウエイ・@ tylko skromny ーイコケォ。、@ takich regulacji.

Marsh ]. Heirich ]. ュッァ@ 「ケ@ podzielone na wiele grup rodzajowych. Do ョ。ェキゥ・ウコケ」ィ@ i najciekawszych zbiorowe, wynik deprywacji, wynik kontroli オュケウ@ etc. Prowadzi ウゥ@ analizy ェコケォ。@ konwerSjl {wァィエ@ ]. Perspektywa socjologicma {h。ウ@ wersji religijnej sytuuje ウゥ@ na ーイコ・」ゥオL@ a ュッ・@ i ーッ」コ・ョゥオ@ 、キ￳セィ@ ].

Obejmuje owo オェ」ゥ・@ ォッョキ・イウェ@ i wprowadzenie do problematyki konwersji religijnej, podejmuje ーイ￳「@ umiejscowie- jako コュゥ。ョ@ uniwersum dyskursu poprzez 、ッキゥ。」コ・ョ@ odmien- nia socjologicznej teorii konwersji ーッイ ￳ 、@ grona innych perspektyw i stanowisk nej dziedziny コョ。」・N@ pッェ」ゥキ@ i przedmiotowo jest ono コ「ャゥッョ・@ do naukowych.

zョ。」コ@ 」コ@ ォウゥ@ zajmuje krytyczna prezentacja ョ。ェキゥ・ウコケ」ィ@ “odmian” socjologicznej koncepcji konwersji. fenomenologiczno-etnometodologicznego ーッ、・ェ」ゥ。@ w naukach ウーッ・M 94 Zob. Langone ]. Pozwalaja one na stosunkowo 96 Zob. Rozumienie zjawiska i procesu szybkie zorientowanie ウゥ@ w zakresie ーッキケウコ・ァ@ ーッェ」ゥ。 L@ 」ィッ@ 」コウエッ@.. alternacji” コ「ャゥッョ・@ jest tu do znaczenia nadawanemu temu terminowi przez ich ッァ￳ャョ@ jest イ￳キョゥ・@ ich najbardziej ョ・ァ。エケキ@ 」・ィN@ Kilka przy- P.

Bergera [Berger ], [por. Berger, Luckmann ]. h。ウ@ {h。ウ@ ], 「、@ ォッイコケウエ。ェ」@ np. z オウエ。ャ・@ L. W ォ。、ケュ@ 「、@ razie kon- w oparciu o podzielane 、ッキゥ。」コ・ョ@ sacrum”.

wersja” セッエケ」コ@ przemiany obrazu samego siebie. Przemiana tajes; セウエッ@ {h。ウ@ ] セコュ。」ョ@ symbolicznie przez コュゥ。ョ@ imienia np. コュセ。ョケ@ ッ、」コオセ。ョゥ ⦅@ セッ、ウエ。キ@ イコ・」ケキゥウエッL@ jak i キゥ。、ッュ」・ェ@ zrruany poczucia urrueJscowienia”. Stawiane ーッョゥ・ェ@ hipotezy i podejmowane opisy zjawiska konwersji religijnej ュッァL@ moim zdaniem, w wielu przypadkach 「ケ@ projektowane [Heirich ] na イ￳ョ・@ jej konkretne przypadki.

Snow, R. Trzeci w zasadzie 。、ョ・ュオ@ aktowi キエーゥ・ョ。N@ Jest on absolutnie jasny. Jest oczywiste i obecne. danego po raz pierwszy w p。イケオ@ w r. jasna, konstruowaniu. ッォイ・ャョケ」ィL@ widocznych ォウコエ。￳キ@ i barw? nam z ーイコ・ウケ」ィ@ 、ッキゥ。」コ・@ コキゥォ@ przyczynowo-skutkowe コ。」ケョェ@ Po pierwsze, dzieje ウゥ@ tak dlatego, ゥ@ z pewnych przyczyn pojawia キケァャ、。@ コオー・ョゥ@ inaczej. j・ウエュケ@ innym 」コッキゥ・ォュN@ kterze キイ」コ@ ontycznym. mッ・@ キイ」コ@ ウエ。@ np.

Obarczony jest on tymi samymi procesami po- nabyciem m. nowej interpretacji Lebensweltu. szawa , s. Les Rites de passage [; zob. Buchowski, Burszla ョ。ャ・ケ@ do ッォイ・ャョァ@ ウーッ・」コョァ@ stanu statusu pierwotnego, “posia- ]. o」コケキゥウエッ@ イコ・」ケキゥウエッ@ jest ー・ョ。L@ pozbawiona キエーゥ・ョ。N@ granic ォオャエイッキMウー・」コョケィN@ Owo przekraczanie granic ュゥ。ッ「ケ@ stano- n。ウエーョゥ・L@ na drodze wchodzenia w ーッコョ。キ」@ 。ォエケキョッ@ intencjo- キゥ@ エイ￳ェ」コッョキケ@ proces.

cコッョ@ pierwszy 、ッエケ」コ@ ュゥ。「ケ@ sytuacji wy- ョ。ャ L@ ーッェ。キゥ」@ ウゥ@ 」コウエッ@ w silnym ォッョエ・」ゥ@ grupowego オキゥォ。ョL@ 」コ・ョゥ。@ jednostki z grupy. Zazwyczaj obejmuje on wyizolowa- separation tzw. ryty ーイコ・ェ」ゥ。@ lub イケエオ。@ ーイコ・ェ」ゥ。I@ oraz rites de agregation tzw.

ze コュゥ。ョ@ miejsca pobytu, コュゥ。ョ@ stroju, uczesania np. ーッウエイコケョI@ ryty agregacji lub イケエオ。@ キ」コ・ョゥ。IN@ uケキ。ェ」@ innych nieco kategorii itp. Jednostka wkracza w ヲ。コ@ ャゥイョ。N@ opisowych, ウ@ to fazy: prelirninalna, liminalna i postlirninalna. W zasadzie nie ウ@ キ・、オァ@ van Gennepa, ilustruje rysunek l. ウオ ケ@ zawieszeniu キエーゥ・ョ。@ w ォウコエ。@ イコ・」ケキゥウエッ@ poprzez podanie. wyrzeka ウゥ@ swego dotychczasowego ケ」ゥ。L@ wszelkich コキゥォ￳@ z grze- Jest ona silnie zakotwiczona w fazie poprzedniej. Na pograniczu tych sznym キゥ。エ・ュL@ z samym grzechem, jego skutkami i przyczynami to5.

Sam proces Bョ。ォゥ@ jednostki do porzucenia modlitwy wstawiennicze za ォッョキ・イエケL@ イ￳ョッ、・@ gesty, w tym na- dotychczasowego ケ」ゥ。@ ュッ・@ 「ケ@ analizowany w ョ。キゥコオ@ do konce- ォ。、ョゥ・@ イォ@ itp. pcji sprawowania przemocy symbolicznej iウエョゥ・ェ」@ poza ウエ。イ@ ウエイオォ@ jako “nowo narodzony” 」ィイコ・ 」ゥェ。ョN@ Jednostka zostaje キ」コッョ。@ do ョッイュ。エケキ@ i nie 「、」@ コ。ォッエキゥ」ョ@ w nowej, funkcjonuje ona jakby nowej grupy ウーッ・」コョェL@ ーッキイ。」ェ@ ェ・、ョッ」コゥ@ do funkcjonowania w stanie antystrukturalnego “zawieszenia w ョゥ」ッBQN@ w codziennym, 」ィッ@ ェオ@ zmienionym, キゥ・」@ ケ」ゥ。N@ Zmianie オャ・ァッ@ W ramach trwania okresu nawracania faza liminalna pojawia ウゥ@ イ￳キョゥ・@ jej コョ。」・@ uczestnictwo grupowe.

oraz jako jej skutek オコョ。@ ョ。ャ・ケ@ przede wszystkim: OCJO ogiczne uj」ゥ・@ problematyki grzechu przedstawia w jednym ze swych 。イエケォオ￳キ@ Wojciech Pawlik [Pawlik ]. a zawieszenie wielu dotychczasowych ーッェL@ A t b nowe ェ。ォッ」ゥキ@ “bycie w キゥ・」B@ poprzez コュゥ。ョ@ ォウコエ。オ@ キゥ。エ@.

Owa przemoc ュゥ。「ケ@ ケ」ゥ。@ Codziennego, byc sprawowana za ーッュ」@ 、コゥ。@ wychowawczo-pedagogicznych, 「。コオェ」ケィ@ na c イ・、ヲゥョ」ェ@ ーイコ・ウッ」ゥL@ komunikacji エイ。ョウュゥオェ」・ L@ キー。ェ」・@ i ョ。イコオ」ェ・@ oficjalne definicje, ッォイ・ャ。ェ」@ d ョッキ@ ー・イゥッ、ケコ。」ェ@ キ。ウョ・ァッ@ ケ」ゥ。 QP X L@ zasady セウョキゥ。L@ podtrzymywania i odtwarzania 。、オ@ ウーッ・」コョァ@ danej grupy, e イ・、ヲゥョ」ェ@ wielu コキゥォ￳@ przyczynowo-skutkowych. wedle WIZJI, ェ。ォ@ ーイ・コョエオェ@ dysponenci oficjalnej kultury tej grupy [Bourdieu, Pas- seron ]; por. Jednostka zaczyna キゥ」@ jako ウケエオ。」ェ@ wielce ーッ、。ョ@ czy エ・@ nawet キイ」コ@ ョゥ・コ「、@ dla chrze- 」ゥェ。ウォ・ァッ@ wzrostu i budowania osobowej relacji z Bogiem.

W swych zasadniczych charakterystykach ⦅ ッセ@ nowe nastawienie, czy nakierowanie na sacrwn i przypisany 、ッ@ system キ。イエッウ」QセMN@ mゥ、コケ@ innymi: [Lewenstein ], [Lewenstein, Melchior ], {h。ウ@ wo-normatywny podobne jest do trzeciego, postkonwencjonalnego poziomu rozwoJU ].

moralnego, opisywanego i definiowanego przez Lawrence’a Kohlberga [Kohlberg Zob. W tej sensu ケ」ゥ。 L@ ーイコケョ。ャ・ッ」ゥL@ 、ッォイ・ャョゥ。@ キ。ウョ・ェ@ エッウ。ュ」ゥL@ zaspoko- pracy za B ーッォイ・キゥウエB@ オコョ。ェ@ stosunek ッォイ・ャ。ェ」ケ@ ウー・」ケヲゥコョ@ キゥ@ jenia イ￳ョッ、ケ」ィ@ potrzeb itp.

Zagadnienie ーッォイ・キゥウエ。@ ja przodkiem genealogicznym lub ーッュゥ、コケ@ イッ、コ・ウエキュN@. pイコ・ェ」ゥ@ konwersji religijnej- a キゥ」@ ーッュケャョ・@ ーイコ・ェ」ゥ@ specyficznego nym, jak i ーッォイ・キゥウエュ@ typu rodzic-potomek.

Wspominane ェオ@ キ」コ・ョゥェ@ B. Lewenstein i M. aオエッイォゥェ・、ョ。@ 。ョャゥコオェL@ jak ウゥセ@ wydaje, jedynie nurt liturgiczno-biblijny Ruchu. Szynkiewicz traktuje je jako: “1 ウーッ・」セョゥ@ セコョ。キ・@ キッャョ」ゥェ。ォ@ 」コケュ@ コオー・ョゥ@ nieznanym, nieobliczalnym i niewiadomym. pokre- 5. Przez “pokre- W ッ「イゥ・@ nowoczesnej, modernistycznej, a ュッ・@ i 」コゥッキ@ ェオ@ エ・ョウキッ@セ ltkcyJne p. sztuczne, p. ーッォイセキゥ・ウエ。@ rzeczywistego. o「ッォェ・、ョ。@ Bーッォイ・キゥウエ。@ ョ。、イコケ@ sens, ーイッキ。、コ@ 」コウエッ@ do zachwiania ウゥケ@ ッ、コゥ。ケキョ@ tego, セ@ ,.

wゥコケ@ “siostrzano-braterskie” ッーゥ・イ。@ ュゥ。ケ「@ ウゥ@ na キゥコ@ krew- co w socjologicznych analizach zwane bywa pierwotnym イッ、キゥウォ・ュ@ ョセ。」コ・j@ nabytej poprzez キウー￳ャョ@ キゥ。イL@ ウケュー。エゥL@ ーイコケェ。ゥL@ oraz uczest- socjalizacyjnym. W rezultacie wiele z オキ・ョエイコゥッケ」ィ@ w ュッ、」ゥ@ mctwo w tym samym przymierzu z Bogiem. t・ョ@ autor udaje ウゥ@ do pewnego stopnia イ・。ャゥコッキN@ za ョエ・ーッイコオュセゥ@ uznaje ェ・、ョ。ォ@ ujmowanie adopcji jako ーッォイ・キゥウエ。@ fikcyj – W okresie ーイコ・、キウ￳」ョケュ QX@ w kulturze typu europejskiego naj- nego, 。イァセ・ョエuェc@ swe M セエ。ョッゥウォ@ tym, ゥ@ polega ona na “wprowadzeniu osoby adoptowaneJ do genealogu rodzmnej” {エ。ュ・Z@ 83].

キ。ョゥ・ェウコ@ ウーッ・」コョ@ obszary ustanawiania コョ。」・L@ definiowania oraz C’ ka h ,. te we – c oc w nteco mnym ォッョエ・」ゥ@ – オェ」ゥ・@ problematyki funkcjono- wanta セ M イ。ュセ」ィ@ キウセャョッエケ@ religijnej Hkッ」ゥ￳@ Zjednoczenia..

ーッォイ・キゥウエ。@ fikcyjnego” odnalezc mozna w Jednej z prac autorstwa D. Brornleya, A. Shupea i D L Oliv Przed オォウコエ。ッキョゥ・ュ@ ウゥ@ nowego ーッイコ、ォオ@ ウーッ・」コョァ@ i kulturowego po []. Pareto prawdopodobnym koniecznym? efektem tej sytuacji jest ーッ、ェ」ゥ・@ przez ].

jed- nej perspektywie w grupie odniesienia, tj. stopniem キ ・ キョエイコ・ェ@ ウー￳ェョッ」ゥ@ znaczeniowo-symbolicznej. a co キ。ョゥ・ェ ウ コ・ L@ エイキ。・ァッ@ コ。ェ」ゥ@ konwersJI rel! kッョゥ・」コ 」ゥ@ ーイコ・ ウ エイコ・ョッMケセ。ャL@ okreslone ウエ・セュ@ przez j・、ョッウエォ@ コョ。」・ァッ@ uczestnictwa od dotychczasowej grupy zazwy- uwarunkowania ekologiczne oraz wiek ウ @ w 、オ・ェ@ mierze odpowtedztalne za ,.

przy- cz. es ォセョキ・イウェゥ@ ェ・、ョ。ォ@ 」コウエッ@ キケウエーオェ・@ イ￳キョゥ・@ w sytuacji ーイコ・ェ」ゥ。@ sytuacji ウ L@ rzecz jasna, obserwowane. Jednostki z JedneJ grupy religijnej do drugiej. wego typu”, ッー。イエ@ na ーッォイ・キゥウエ@ symbolicznym. キゥコ。」ィ@ krwi, a znacznie 」コゥ・ェ@ na ーッォイ・キゥウエ@ fikcyjnym [por.

z キ。」ゥッュ@ grup pierwotnych, 」ィ@ ウゥ@ コ。エイケュ@ jeszcze 」ィキゥャ@ Szynkiewicz , ]. Nowe dla kon- wertyty kategorie ーッェ」ゥキ・@ イ・、ヲゥョオェ@ キゥ。エ@ tak dalece i ァ「ッォL@ ・@ ャオ、コォ@ [Durkheim Okres przypomina ウッ」ェ。ャゥコ@ ーゥ・イキッエョN@. Analogie ゥウエョ・ェ」@ ーッュゥ、コケ@ ァイオー@ ーゥ・イキッエョ@ a キウー￳ャョッエ@ イ・ィァセェ@ pierwszy obejmuje ゥョエ・イ。ャコ」ェ@ konkretnych イッコウエケァョゥ@ w definio- ウ@ wyraine. Jak mi ウゥ@ wydaje, ウエキゥ・イ、コ@ ュッョ。L@ ゥ@ funkcje コキゥ。ョ・@ -przekazywanie tzw.

ゥ、・。Vキ@ pierwotnych, z ョゥ・キャォ@ ャゥ」コ・「ョッ@ grupy Hァ￳キョゥ・@ funkcje zapewniania rozwoju – コ。ウーッォェョゥ・@ szerokiego spektrum potrzeb duchowych i ウーッ・」コM i stabilizacji ッウ「キ」ゥ QRU IL@ ー・ョゥ@ tu ュ。・@ grupki spotkaniowe. i キゥ・ャッエォ」@ tej problematyki. Dalsze jej コァ「ゥ。ョ・@ wydaje ウゥ@ 」ゥァャ・@ ー。ウェッョオ」・N@ Od autora pracy, エ。ォ・@ takiej jak niniejsza, oczekuje ウゥ@ dobrej zna- ェッュ」ゥ@ analizowanego problemu czy 、ッァ「ョ・ェ@ コョ。ェッュ」ゥ@ przedmiotu エケ」ィ・@ analiz. pイコ・ェ。キゥ@ ュゥ。「ケ@ ウゥ@ on obecnie w takich ーイコ・」ゥキウエ。@ konwersji religijnej, zagadnienie typu オュケウッキ」ゥ@ kon- pozytywnie キ。イエッ」ゥョケィ@ zjawiskach jak ーイコケェ。@ czy ォッャ・ウエキ L@ w ュッ、コゥ・ᆳ wertyty w ーッキゥコ。ョオ@ z Bッ、ュゥ。ョ@ konwersji ーイコ・@ dokonywanej, ッキケ」ィ@ ruchach plemiennych np.

イッコキゥェ。」@ ウゥL@ ャッォ。ゥコオェ」@ ウゥ@ w ッ「イゥ・@ charyzmatycznego nurtu Ruchu Wraz ze wzrostem ャゥ」コ・「ョッ@ grupy i dynamiki jej 、コゥ。@ コ「ゥッイキ@ キゥ。エッMケ」・N@ Analiza i opis strukturalnego wymiaru funkcjonowania ta jest coraz silniej i キケイ。ョゥ・ェ@ postrzegana – nie tylko コイ・ウエ@ Domu zキケ」ゥウm。@ w niniejszej pracy dotyczy stanu tej zbiorowo- w ョ。ェ「ャゥウコケュ@ parafialnym otoczeniu.

Dom zキケ」ゥウエ。@ ーイコ・ウエ。@ 「ケ@ キウー￳ャョッエ@ 、コゥ。j」@ a przez to i liczba ュ。ケ」ィ@ grupek sporkaniowych. コ。ウケ@ w tej コ「ゥッイキ」@ dalsze, wazne コュゥセyᆳ I tak dla ーイコケォ。、オZ@ ーッュゥ、コケ@ 4 lipca a 25 sierpnia r. k。、@ z owych Bァ。コゥ@ posiada キ。ウョ・ァッ@ lidera. z dodaniem pseudo-arystotelesowej ekonomi- dniu tygodnia. Znacznie 」コゥ・ェ@ ッ、「ケキ。ェ@ ウゥ@ spotkania najstarszych animato- BALES Robert F.

A System Jor the Multiple Level Observation of Gro ttps, New York, Free Press. zキッケ。ョ・@ ウ@ one przez poszcze- BERGER Peter L. w oparciu o stosunkowo 、オ@ 。オエッョュゥN@ Autonomia ta dotyczy ェ・、ョ。ォ@ BERGER Peter L.

Inne formy 、コゥ。ョ@ i funkcjonowania po- キゥウエッ 」ゥL@ Warszawa, PIW. Pallotinum, wyd. BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude, , Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa, PWN. BROMLEY David G. BUCHOWSKI mゥ」ィ。L@ BURSZTA Wojciech J. BURSZTA Wojciech, , jコケォ@ a kultura w ュケャゥ@ etnologicznej, wイッ」。キL@ Wyd.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. CONW AY Flo, SIEGELMAN Jim, , Snapping. aュ・セ」。@ s Epzdemtc of Sudden Personality Change, Philadelphia, New York, Llppicott. Perspektywa socjologiczna, Lublin, Norber- COOLEY Charles H. Warszawa, WP, ss. HARRISON Michael l. s COOLEY Charles H. of initial Commitment to a Religious Movement, State U New York, w.

CYMAN Jadwiga S. Socjologiczne”, nr , ss. haセrison@ Michael l. DUNPHY Dexter C. A Handbook for Analysis and HARPER Michael, b. stalnego w XX wieku, wydawca ッイケァゥョ。オ@ – Hodder and Stoughton, Lon- DURKHEIM Emile, , De la division du travail social, septieme 、ゥエッョL@ don. Paris, Presses Universitaires de France. HAMILTON Malcolm, , Review Article: Strange Sects and Curious Cults, DURKHEIM Emile, , Zasady metody socjologicznej, Warszawa, PWN.

w: “Reviewing Sociology New Series , 5, 2, ss. about Religious Conversion, w: ,,American Joumal of SoclOlogy ‘ 83, 3, H. ORA Comelia B. spirit, London, Associated University Presses. HOLM Nils G. nos”, 11, ss. GRABOWSKA mゥイッウ。キL@ , Charakterystyka potocznego ェコケォ。@ religijne- HOLM Nils G.

Transition rites: Cosmic, social and individual order, Stana delia Rehg10m grzymaMosck@ Halina, , Konwersja i apostazja, w: 2. Zbigniew Drozdowicz red. Jnter- Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. national Joumal for the Psychology of Religion”, l, 3, ss. GOODMAN Felicitas D. al Forces , 74 2 , HABERMAS Jiirgen, , Communication and Evolution of Society, Boston, SS. Beacon Press. ideologies and prospects, Trento, Reverdito Edizioni, ss.

Cole red. w: “Journal for the Scientific Study of Religion”, 22, l, Mar, ss. JOYNER Rick, , Przebudzenie. Historia jednego z ョ。ェキゥォウコケ」ィ@ ーイコ・「オ、@ LUCKMANN Thomas, , Phtinomenologie und Soziologie, w: Walter w dziejach 」ィイコ・ゥェ。ウエキL@ Kielce, Wydawnictwo Obedax. Sprondc1, Richard Grathoff red. the Maranke Apostles: An Altemative System oj Religious Expression, w: MALONY H. Newton, LOVEKIN A. science perspectives on speaking in tongues, New York-Oxford, Oxford JULIA Didier, , sッキョゥォ@ filozofii, Katowice, Wydawnictwo kウゥョ」。N@ Univcrsity Press.

koswa@ Antonina, , Konwersja narodowa i narodowe kultury, w: MARSH James L. na VI Polski Zjazd Filozoficzny, tッイオL@ キイコ・ョゥ。@ r. MA YNTZ Renate, HOLM Kurt, HUBNER Peter, , Wprowadzenie do metod KOHLBERG Lawrence, , Essays in mッイ。@ Development, vol.

losophy oj Mora! MERTON Robert K. XXXVI, nr 4, ss. MICHEL Patrick, , Religion, Democracy and Change, w: “Innovation”, krasnodbi@ z、コゥウ。キ@ red. MICHEL Patrick, , kッ」ゥ￳@ katolicki a totalitaryzm, Warszawa, nゥ・コ。ャョ@ krasnodbi@ z、コゥウ。キ@ red.

Fenomenologia Oficyna Wydawnicza. i nauki ウーッ・」コョL@ Warszawa, PIW. mikoajews@ Barbara red. Utopia czy przystosowanie, Warszawa, UW IPSiR. w: {mゥォッ。ェ・キウ@ ], ss. MUCHA Janusz, , Cooley, Warszawa, WP. From autonomia – キッォ￳@ 「。、@ nad Ruchem Oazowym, w: “Kultura i sーッ・ᆳ Opposition to the Participation in the Systemie Transjonnations, w: “The 」コ・ウエキッBL@ tom XXXII, nr 3, ss. Polish Sociological Bulletin”, No , ss. Revival oj Religious Fundamentalism in East and West, West- port-Connecticut-London, Praeger, ss.

w: “Newsletter Christian Sociological Society”, 17, 2, Feb. NOSOWSKI Zbigniew, , Oazy, ・ 、イコ ュゥ」ケ@ olbrzym, w: wゥN@ ォキゥ・」L@ nr 4, poarysk@ Anna, , Grupa religijna -jej struktura i funkcje. Socjo- SS. logiczna analiza Zboru Zjednoczonego kッ」ゥ。@ Ewangelicmego, w: “Stu- NOWAK Stefan, , Metodologia 「。、@ ウーッ・」ュケィL@ Warszawa, PWN. dia Socjologiczne”, nr l, ss. OSSOWSKI sエ。ョゥウキL@ , Struktura klasowa w ウーッ・ 」コ ョ・ェ@ キゥ。、ッュ」L@ w: RAMBOLewis B. Currenl Research on Religious Conver- エ・ョZ@ O strukturze ウーッ・」ュェL@ Warszawa, PWN, wyd.

II, ss. sion, w: “Religious Studies Review”, vol. Prices are subject to change by us at any time. For Paid Subscriptions, we will provide reasonable prior notice of any applicable price increases and obtain your consent to continue. Subject to the law in your jurisdiction, payments are not subject to refund, and there are no refunds for any partially used Paid Subscription periods.

If WDT terminates your Paid Subscription without cause, you will receive a pro rata refund of any pre-paid fees. Paid Subscriptions automatically renew at the end of the then-current billing period, unless cancelled see Section 18 for information on how to cancel. Paid Subscriptions are charged, at confirmation of purchase and at the start of every new billing period, unless cancelled, in accordance with the terms provided to you at the time of purchase.

You may cancel your Paid Subscription at any time see Section Your cancellation must be submitted before the end of the then-current billing period to avoid incurring a charge for the upcoming billing period. Cancellation will take effect at the end of the then-current billing period. If your payment method cannot be charged for any reason such as expiration or insufficient funds , and you have not cancelled the Paid Subscription, you remain responsible for any uncollected amounts.

We reserve the right to cancel your Paid Subscription if we are unable to successfully charge your payment method to renew your subscription. For Paid Subscriptions, you have the right to withdraw from and cancel your subscription without giving any reason during a fifteen 15 -day withdrawal period.

The withdrawal period will expire after fifteen 15 days from the day after your initial purchase or, if you are on an annual payment plan, after the start of any renewal term. To exercise the right of withdrawal, you must inform WDT of your decision to withdraw from the subscription by an unequivocal statement e. You may use the model of withdrawal form reproduced below, but it is not mandatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired. Effects of Withdrawal. If you use your right of withdrawal, we shall reimburse to you all payments received from you, without undue delay and in any event not later than fifteen 15 days from the day on which we are informed about your decision to use your right of withdrawal.

We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction. However, if you use your right of withdrawal whereas, previously, you expressly decided to start using the Service before the withdrawal period ends, we will keep an amount corresponding to the time period during which you used the Service until you send us your decision to cancel the Service.

To: Western Digital Technologies, Inc. To provide the Service to you, we require that you grant us certain rights with respect to Your Content. For example, we may need to be able to transmit, store, and copy Your Content to display it to you, to index it so you are able to search it, to make backups to prevent data loss, and for other purposes directly related to your use of the Service.

Your acceptance of the TOS gives us the permission to do so and grants us any applicable rights necessary anywhere in the world to provide the Service to you, only for the purpose of providing the Service and for no other purpose. This permission includes allowing us to use third-party service providers in the operation and administration of the Service and the rights granted to us are extended to these third parties to the degree necessary for WDT to provide the Service to you.

If you send us any feedback or suggestions regarding the Service, WDT may use any applicable feedback or suggestions for any purpose without any obligation to you, subject to any restriction of use under applicable law or regulation.

You are solely responsible for your conduct, Your Content, and all communications with others while using the Service.

We may choose to review Your Content for compliance with our policies and guidelines, but you acknowledge that WDT has no obligation to monitor any information on the Service. We are not responsible for the accuracy, appropriateness, or legality of Your Content or any other content shared with you or that you are otherwise able to access using the Service.

The Service may provide features that allow you to share Your Content and other materials with others or to make it public. Please consider carefully what you allow to be shared or made public.

You must evaluate, and bear all risks associated with, the use of and any reliance on Your Content. You agree to use the Service responsibly, and you represent and agree that your use of the Service and Your Content complies with our policies and guidelines, including as described in our Acceptable Use Policy see Section 4. ACCESS TO YOUR ACCOUNT AND YOUR CONTENT.

To the extent permissible under applicable law, you acknowledge, consent, and agree that WDT may, in accordance with the terms of the Privacy Statement, access, preserve, and disclose your Account information and Your Content if required to do so by law or under a good faith belief that such access, preservation, or disclosure is reasonably necessary to: a comply with legal process; b enforce the TOS; c respond to claims that any of Your Content violates the rights of third parties; d respond to your requests for customer service; or e protect the rights, property, or personal safety of WDT, its users, or the public.

Access to the Internet may be required to use certain features of the Service. You are responsible for acquiring and paying for all equipment and licenses necessary to access and use the Internet in connection with your use of any applicable features of the Service. The Service may be temporarily unavailable for scheduled maintenance or for unscheduled emergency maintenance, or because of other causes beyond our reasonable control, including your inability to access the Internet, but WDT shall use reasonable efforts to provide prior notice of any material scheduled service disruption.

TERM OF THE TOS. The TOS will continue in full effect, as amended, unless and until your Account or the TOS is terminated as described in the TOS. YOUR RIGHT TO TERMINATE.

If you have created an Account, you may terminate your Account at any time through your Account settings. Subject to Section 18 d , termination of an Account irrevocably deletes your profile and Your Content, including any content that you have shared with others or made public.

If other users have copied your shared content into their own accounts or out of the Service, those copies will not be deleted.

Your Content may remain on the Service for a period of time after we process your termination request and may remain in our backups beyond that time. If an Account is later reactivated, Your Content from your previous use of the Service may not be recovered. OUR RIGHT TO TERMINATE. Cause for termination shall include: i your breach of any representation, warranty, or covenant contained in the TOS; ii your violation of the TOS or any of our policies or guidelines; iii your request to cancel or terminate your Account; iv a request or order from law enforcement, a judicial body, or other government agency; v your violation of any applicable law or regulation; vi where provision of the Service to you is or may become unlawful; vii unexpected technical or security issues or problems; and viii failure to pay any fees owed by you in relation to the Service, provided that in the case of non-material breach, WDT will be permitted to terminate only after giving you reasonable notice and a reasonable time period for you to cure the breach.

In addition, WDT may terminate your Account if there is a general discontinuance of the Service or any part thereof. If we decide to discontinue the Service, we will give you reasonable prior notice. RETENTION OF YOUR CONTENT. Upon any termination of the Service, we have no obligation to maintain or provide any of Your Content stored with the Service; however, we intend to give you reasonable prior notice of any applicable termination and to provide you with the capability to download Your Content for a reasonable period of time after the applicable termination.

Please review our Privacy Statement see Section 3 for more information about the choices you have regarding Your Content. If you elect to terminate your Account, or your Account is terminated by WDT due to your violation of the TOS or otherwise for cause, subject to any local applicable laws, we have no obligation to refund any amounts you have paid us.

However, if WDT terminates your Account without cause, you will receive a pro rata refund of any pre-paid fees. Any terms of the TOS that require or contemplate performance after the termination of the TOS, shall survive and be enforceable notwithstanding termination of the TOS. NOTICE TO NEW JERSEY USERS.

Notwithstanding any terms set forth in the TOS, if any of the provisions set forth in Sections 19 or 20 are held unenforceable, void or inapplicable under New Jersey law, then any applicable provision shall not apply to you but the rest of the TOS shall remain binding on you and WDT. Notwithstanding any provision in the TOS, nothing in the TOS is intended to, nor shall it be deemed or construed to, limit any rights available to you under the Truth-in-Consumer Contract, Warranty and Notice Act.

Users may contact us by writing to Western Digital Technologies, Inc. California residents may reach the Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs by mail at North Market Blvd.

We respect the rights of copyright owners to control the uses of their intellectual property and require users of the Service to do the same.

Digital Millennium Copyright Act and other applicable intellectual property laws. Responses may include removing or disabling access to material and terminating the accounts of users who may infringe or repeatedly infringe the copyrights or other intellectual property rights of WDT or others.

As mentioned in our Copyright Policy, please note that if we remove or disable access to the materials reported in a notice of alleged copyright infringement, Western Digital may send a copy of the notice, including your contact information, to the reported user. If a counter-notice is received by our Copyright Agent, Western Digital may send a copy of the counter-notice, including your contact information, to the original complaining party.

Any emails that you send to us relating to claims of copyright infringement may be stored on servers located in the United States. NOTICE TO U. Accordingly, if you are using the Software on behalf of the U. government, or any contractor therefor, the government shall receive only those rights with respect to the Software as are granted to all other end users under license, in accordance with 48 C. government licensees and their contractors.

To the maximum extent permitted by law, WDT makes no representation or warranty that the Service is appropriate or available for use in your country of use. We may limit the availability of the Service, in whole or in part, to any person, geographic area, or jurisdiction we choose, at any time and in our sole discretion.

You acknowledge and agree that some or all of the Service, including the materials contained thereon, may be subject to the U. Export Administration Regulations, the U. and the United Nations , and that diversion of such portions of the Service or materials contrary to U. law or other applicable laws is prohibited. You agree that no part of the Service, nor any direct product thereof or materials thereon, will be used for nuclear activities, chemical or biological weapons, or missile projects, unless specifically authorized by the U.

government or Wassenaar member countries. You further acknowledge and understand that certain functionality of the Service, including encryption or authentication, as well as your own materials, files, data, or use may be subject to export or import restrictions and you agree to comply strictly with all export, re-export, and import laws and assume sole responsibility for obtaining licenses to export, re-export, or import as may be required. WDT shall provide notice to you of any applicable claim, suit, or demand.

WDT reserves the right to assume the exclusive defense and control of any matter involving a third party that is subject to indemnification under this Section. You may contact us at Western Digital Technologies, Inc. to address any concerns you may have regarding your use of the Service. Most concerns may be quickly resolved in this manner.

Each of you and we agree to use best efforts to settle any dispute, claim, question, or disagreement directly through consultation and good faith negotiations which shall be a precondition to either party initiating a lawsuit or arbitration.

If we do not reach an agreed-upon solution within a period of sixty 60 days from the time informal dispute resolution is pursued pursuant to Section 27 a , then either party may initiate binding arbitration pursuant to the terms set forth in the TOS. Each party will have the right to use legal counsel in connection with arbitration at its own expense.

The parties shall select a single neutral arbitrator in accordance with the JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures. The arbitrator, and not any federal, state or local court or agency, shall have exclusive authority to resolve all disputes arising out of or relating to the interpretation, applicability, scope, enforceability, or formation of the TOS, including any claim that all or any part of the TOS is void or voidable, and except as provided for in Sections 27 d – f.

You may choose to engage in arbitration hearings by telephone. Arbitration hearings not conducted by telephone shall take place in a location reasonably accessible from your primary residence in the U. The arbitrator shall be empowered to grant whatever relief would be available in a court under law or in equity. You and WDT agree that this Section 27 shall survive termination of the TOS. The TOS memorializes a transaction involving interstate commerce and the interpretation and enforcement of this Section 27 shall be governed by the U.

Federal Arbitration Act 9 U. If you initiate arbitration, to the extent the filing fee for the arbitration exceeds Two Hundred and Fifty U. If we are required to pay the additional cost of the filing fees, you should submit a request for payment of fees to JAMS along with your form for initiating the arbitration, and we will make arrangements to pay all necessary fees directly to JAMS. We will also be responsible for paying all other arbitration costs arising in connection with the arbitration, other than costs incurred by you for legal counsel, travel, and other out-of-pocket costs and expenses not constituting fees or amounts payable to JAMS.

You will not be required to pay fees and costs incurred by us if you do not prevail in arbitration. We will also pay JAMS to reimburse you for any portion of the filing fee that is more than what you would otherwise have to pay to file suit in a court of law. Unless otherwise agreed upon by you and WDT in writing, the arbitrator shall determine the amount of fees, costs, and expenses to be paid by WDT pursuant to this Section. If any court or arbitrator determines that the class action waiver set forth in this paragraph is void or unenforceable for any reason or that an arbitration can proceed on a class basis, then the arbitration provision set forth in Section 27 b shall be deemed null and void in its entirety and the parties shall be deemed to have not agreed to arbitrate disputes.

EXCEPTION — U. SMALL CLAIMS COURT CLAIMS. The parties agree that a court, not the arbitrator, may decide if a claim falls within one of these four exceptions. You can opt out of this agreement to arbitrate by sending a written letter to Western Digital Technologies, Inc. within thirty 30 days of your acceptance of the TOS, or within thirty 30 days of any subsequent modification to the arbitration agreement set forth in this Section Your letter to opt out of arbitration must include your i name, ii username, iii mailing address, iv email address, and v express request to opt out from the arbitration agreement set forth in this Section If you opt out of this agreement to arbitrate consistent with the procedure set forth above, all other terms and conditions set forth in the TOS shall continue to apply to your use of the Service.

OPEN SOURCE SOFTWARE. The Service may include open source software that is subject to open source license terms. Notwithstanding anything to the contrary herein, use of applicable open source software shall be subject to the applicable open source license terms to the extent required by the applicable licensor.

WDT provides no support for applicable open source software. CHOICE OF LAW. The TOS shall not be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. IF YOU RESIDE IN OR YOUR PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IS IN A COUNTRY OUTSIDE OF THE U.

The parties expressly consent to exclusive jurisdiction in Santa Clara County, California for any litigation other than small claims court actions. In the event of litigation relating to the TOS, the parties agree to waive, to the maximum extent permitted by law, any right to a jury trial, except where a jury trial waiver is not permissible under applicable law. If any provision of the TOS is found to be unenforceable or invalid, that provision will be interpreted to give the fullest possible effect to its original intent or eliminated to the minimum extent necessary so that the TOS will otherwise remain in full force and effect and enforceable.

COMPLETE AGREEMENT. The TOS is the complete and exclusive statement of the mutual understanding of the parties and supersedes and terminates all previous written and oral agreements, communications, and other understandings relating to the subject matter of the TOS. No agency, partnership, joint venture, or employment is created as a result of the TOS, and you do not have any authority of any kind to bind WDT in any respect whatsoever.

WDT may assign or transfer the TOS, in whole or in part, without restriction. You agree that any applicable notices that we send you electronically will satisfy any legal communication requirements.

The failure of WDT to exercise or enforce any right or provision of the TOS shall not constitute a waiver of the applicable right or provision. The waiver of any applicable right or provision will be effective only if in writing and signed by a duly authorized representative of WDT.

Neither party shall be in default or be liable for any delay, failure in performance, or interruption of service resulting directly or indirectly from any cause beyond its reasonable control. Notwithstanding anything to the contrary in the TOS, your use of the Service with Apple Inc.

歐洲: bd des Iles, Bat A Issy les Moulineaux, France 英國: Hamilton House, Regent Park Kingston Rd, Leatherhead, Surrey KT22 7PL, UK 如果您居住在(或者您的主要營業地位於)美國,請閱讀關於爭議解決的此項通知:本服務條款 TOS 包含管轄如何解決您我雙方可能就對方提出的索賠的條款(參見第 27 節),包括仲裁爭議的合約及義務,除了有限的例外,將要求您對我們提出的索賠服從有約束力的仲裁,限制您可能對我方提出索賠的時限,除非您根據第 27(g)節選擇退出。除非您選擇退出仲裁,否則將只允許您個人(而非任何集體的一部分或者代表人訴訟或流程)對我們提出索賠,且只允許您個人尋求救濟(包括金錢救濟、禁令性救濟及宣告性救濟)。 接受條款。 本服務條款(「TOS」)描述了適用於您使用以下服務時的權利和義務:Western Digital Technologies, Inc.

COM 。 您可以複製並使用下面的退出表格範本,但這不是強制性的。 您只要在退出期限到期之前傳送有關您行使退出權的通訊,即可趕上退出截止日期。 退出的影響。如果您行使退出權,我們將退還從您收到的所有款項,不會無故拖延,且無論如何不會遲於我們被告知您決定行使退出權之日起十五(15)天。我們將使用與您首次交易時使用的相同付款方式退款此款項。 但是,如果您行使退出權,而先前您在退出期結束之前曾明確決定開始使用服務,則我們將保留與您使用服務的時間段(截至您將取消服務的決定傳送給我們為止)相對應的金額。 退出表格範本 請僅在您要取消訂閱時填寫並回傳此表格。 收件人:Western Digital Technologies, Inc.

聯絡我們,地址為:Legal Department, Great Oaks Parkway, San Jose, CA , U. 傳送書面函件,選擇退出仲裁合約。收件地址:Legal Department — Western Digital EdgeRover Arbitration Opt-Out, Great Oaks Parkway, San Jose, CA , U. 유럽: bd des Iles, Bat A Issy les Moulineaux, France 영국: Hamilton House, Regent Park Kingston Rd, Leatherhead, Surrey KT22 7PL, UK 귀하가 미국에 거주하는 경우 또는 주 사업장이 미국에 있는 경우 분쟁 해결에 관한 본 통지서를 읽어보십시오: TOS에는 분쟁을 중재하기 위한 합의와 의무 사항을 포함하여 귀하와 당사가 서로에 대해 제기할 수 있는 클레임의 해결 방식을 통제하는 조항을 포함하고 있으며 27항 참조 이는 제한적인 예외 사항을 두고 귀하가 당사에 대해 제기할 클레임을 구속력을 갖는 중재소에 제출할 것을 요구할 것이고 귀하가 27 g 항에 따라 취소를 하지 않는 한 클레임을 제기할 수 있는 기간을 제한합니다.

용어의 정의. 서비스 약관 TOS 은 Western Digital Technologies, Inc. 여기에는 다음 사항이 포함됩니다: WDT의 데이터 계산 및 스토리지 서비스 및 TOS에 연결되는 기타 모든 WDT 서비스; WDT의 웹, 모바일 및 데스크톱 애플리케이션 이하, “소프트웨어” 을 포함하여 EdgeRover 서비스와 관련하여 WDT가 또는 WDT를 대신하여 사용할 수 있는 모든 소프트웨어, 펌웨어, 업데이트 아래 정의됨 및 관련 문서; 그리고 WDT를 통해 또는 WDT를 대신하여 이용할 수 있는 모든 웹사이트, 데이터, 텍스트, 이미지 및 기타 콘텐츠 본 섹션 1의 모든 내용을 “서비스”라고 통칭함. WDT는 귀하가 귀하의 콘텐츠 아래에 정의 의 색인, 검색, 구성, 저장 및 액세스를 포함하여 특정 서비스를 사용하도록 허용할 수 있는 서비스 제공 업체입니다.

TOS의 약관은 법적 구속력이 있으므로 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다. WDT는 TOS에 따라 귀하에게만 본 서비스를 제공합니다. 별도의 계약서를 수반하는 WDT 소프트웨어 또는 서비스의 경우, 별도의 계약서의 조건이 해당 WDT 소프트웨어 또는 서비스 적용됩니다. 귀하가 회사 또는 기타 법인을 대신하여 TOS를 체결하는 경우, 귀하는 해당 법인이 TOS의 적용을 받게 할 수 있는 권한이 있음을 명시하고 보증합니다. 필요한 권한이 없거나 TOS에 동의하지 않는 경우 본 서비스를 설치, 액세스 또는 기타 방법으로 사용할 수 없습니다. 귀하는 TOS가 전자상으로 이루어지는 계약이며 귀하와 WDT가 물리적으로 서명하지 않았더라도 귀하와 WDT 간의 구속력이 있는 법적 계약이며 귀하의 서비스 사용에 적용됨을 확인합니다. TOS 업데이트. 서비스가 발전함에 따라 당사는 TOS를 변경할 수 있습니다.

TOS에 중대한 변경 사항이 있는 경우, EdgeRover와 사용자의 계정 “계정” 과 연결된 이메일 주소로 이메일을 보내거나, 이 웹사이트에 통지를 게시하거나, 제품 내 통지를 통해 당사는 귀하에게 변경의 유효일 전에 합리적인 통지를 제공할 것입니다. 수정된 TOS 이용 약관은 귀하가 수정된 이용 약관에 동의한 날짜 또는 해당 통지서에 명시된 날짜 중 더 이른 날짜에 발효됩니다.

수정된 이용 약관에 동의하거나 수정된 이용 약관의 발효 일 이후 서비스에 액세스하거나 사용하면 귀하는 수정된 TOS 이용 약관에 동의하는 것으로 간주됩니다. TOS 변경에 귀하가 동의하지 않는 경우, 귀하는 섹션 18에 설명된 대로 귀하의 계정을 해지하고 서비스 사용을 중지해야 합니다.

개인정보 보호정책. 당사의 개인정보 보호정책을 검토하여 귀하가 본 서비스를 사용 시 당사가 귀하의 개인 정보를 어떻게 취급하고 보호하는지 이해하십시오. 개인정보 보호정책은 TOS의 일부이며 이 계약서의 통제를 받으며 TOS에 동의함으로써 귀하는 개인정보 보호정책의 적용을 받는데 동의하고 당사가 해당 약관에 따라 개인정보를 사용할 수 있음에 동의합니다. 당사는 귀하에게 서비스를 제공하기 위해 타사 클라우드 공급업체인 Amazon Web Services, Inc.

또는 그 계열사를 사용하여 귀하의 콘텐츠 아래 정의 및 귀하의 계정 관련 정보를 포함한 콘텐츠를 저장할 수 있습니다. 허용 가능한 사용 정책. 서비스를 사용할 때 귀하의 책임을 이해하려면 허용 가능한 사용 정책을 검토하십시오. 허용 가능한 사용 정책은 TOS의 일부이며 TOS의 적용을 받으며 본 계약에 동의함으로써 귀하는 허용 가능한 사용 정책의 조항을 적용 받는다는 데 동의합니다. 등록 프로세스의 일부로 WDT는 사용자의 이름, 이메일 주소, 사용자 이름 또는 비밀번호를 포함한 등록 관련 정보를 요청할 수 있습니다. 이러한 정보를 제공함으로써 귀하는 WDT가 개인정보 보호정책 섹션 3 참조 에 따라 이 정보를 수집 및 사용하는데 동의합니다. 귀하의 계정과 관련된 통지, 거래, 업데이트 아래에 정의 , 제품 리콜, 안전 우려 사항 또는 당사의 정책 및 약관 변경 내용 등을 포함하여 본 서비스에 대한 비홍보성 커뮤니케이션을 제공하는 데 동의합니다.

귀하는 사용자 이름, 비밀번호 및 계정 그리고 귀하의 사용자 이름, 비밀번호 및 계정에서 발생하는 모든 활동의 기밀성을 유지할 책임이 있습니다. 또한 귀하는 귀하가 제공하는 계정 정보의 정확성 그리고 정보를 최신으로 유지할 책임이 있습니다. 서비스 사용에 관한 확언적 진술. 본 서비스를 설치, 액세스, 또는 기타 방법으로 사용함으로써, 귀하는 a 18세 이상 또는 귀하가 거주하는 지역의 성년 기준이 18세가 아닌 경우 거주지 지역의 성년 나이 이고, b 귀하는 TOS를 체결하고 계약 조건을 준수할 수 있는 능력과 권한이 있으며, c 귀하의 서비스 사용이 적용 법률이나 규정을 위반하지 않음을 확인합니다. 본 서비스는 13세 미만의 어린이에게는 제공될 의도가 없으므로 귀하가 13세 미만인 경우 본 서비스에 액세스하거나 사용할 수 없습니다. 귀하가 계정을 등록하고 귀하가 13세 미만이면서 본 서비스를 사용하고 있다는 사실을 당사가 알게 되면 당사는 귀하의 계정을 해지합니다.

본 서비스 범위. 모든 콘텐츠 아래에 정의된 귀하의 콘텐츠 포함 , 소프트웨어 애플리케이션, 또는 귀하 또는 타사가 제공하며, 귀하가 서비스와 관련하여 액세스하거나 사용하며 다른 약관이 적용될 수 있는 서비스는 본 서비스에 포함되지 않습니다. 본 서비스는 인터넷을 통해 WDT 또는 타사 서버에 자동으로 연결하여 사용 가능한 업데이트를 확인하고 자동으로 장치에 업데이트를 다운로드 및 설치하거나 수동으로 업데이트를 다운로드하고 설치하는 옵션을 제공합니다. TOS에 동의하고 본 서비스를 사용함으로써 귀하는 자동 업데이트를 받는 것에 동의하게 됩니다. 서비스에 추가된 모든 수정 및 새로운 기능도 TOS의 적용을 받습니다. WDT는 섹션 18에 설명된 대로 서비스, 그 일부, 또는 그 특징이나 기능을 수정하거나 중단할 권리를 보유합니다. 서비스 및 그 구성 요소 모든 지적 재산권 포함 에 대한 모든 권리, 소유권 및 이권은 WDT와 함께 유지되며 WDT에 독점적으로 소유됩니다.

본 서비스의 액세스 및 사용. 귀하는 합법적이고 승인된 목적으로만 서비스에 액세스하고 사용할 수 있으며, 당사의 허용 가능한 사용 정책 섹션 4 참조 에 설명된 방식을 포함하여 어떤 방식으로든 서비스를 오용하거나 남용해서는 안됩니다.

귀하는 서비스와 관련하여 당사가 제공하거나 게시하는 행동 강령, 정책, 저장 제한 또는 기타 고지 사항을 준수해야 하지만 이러한 정책 중 하나가 TOS를 실질적으로 변경하는 경우 섹션 2에 제공된 대로 합당한 통지서를 제공합니다. 귀하는 본 서비스와 관련된 보안의 위반 사항에 대해 알게 되면 즉시 PSIRT WDC. COM 으로 WDT에 통보해야 합니다. WDT 지적 재산권. TOS의 약관에 따라 WDT는 귀하에게 서비스를 사용할 수 있는 제한적이고 개인적이고 비독점적이고 양도 불가능하고 재허가 불가능한 라이선스만 부여합니다. 사용 가능한 모든 소프트웨어는 판매되는 것이 아니라 라이선스가 부여된 것입니다.

여기에 명시적으로 부여되지 않은 모든 권리는 WDT 및 타사 사용 허가자 “라이선서” 가 보유합니다. 귀하는 서비스와 관련하여 WDT 또는 라이선스 소유자의 권리를 어떤 방식으로든 개입하거나 이를 위협하는 행위를 하지 않을 것에 동의합니다.

귀하의 콘텐츠를 제외하고 서비스 및 모든 관련 상표, 서비스 마크 및 로고는 당사가 소유하거나 라이선스를 받았으며 미국, 외국 법률 및 국제 협약에 따라 저작권 및 기타 지적 재산권의 적용을 받습니다. 또한 소프트웨어에는 관련 지적 재산 및 기타 법률에 의해 보호되는 독점적이고 기밀의 정보가 포함되어 있습니다. 타사 콘텐츠 및 서비스 공급 업체. 당사는 편의상 타사 콘텐츠에 대한 액세스를 제공하며 타사 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다. 귀하는 타사 콘텐츠의 사용으로 인해 발생하는 모든 위험을 전적으로 인정하고 책임을 집니다. 서비스를 통해 제공되는 링크 또는 기타 수단을 통해 이용할 수 있는 타사 컨텐츠에 액세스하기 전에 해당 타사 약관 및 개인정보 보호정책을 검토하고 타사의 규정, 정책 및 관행을 스스로 숙지해야 합니다. 타사 장치. 귀하는 WDT가 타사 장치의 품질 또는 기능과 관련하여 어떠한 진술이나 보증도 하지 않는다는 것을 인정하고 이에 동의합니다.

귀하는 WDT가 일부 타사 장치를 지원할 수 있으나 그 외 다른 장치는 지원하지 않을 수 있음을 인정합니다. WDT는 해당 소프트웨어가 타사 장치와 호환되거나 계속해서 호환될 것임을 보장하지 않습니다. 제한 시간 시험. WDT는 각 사례에서 TOS 그리고 해당 평가판 오퍼에 명시된 추가 약관에 대해 본 서비스와 함께 사용할 수 있도록 귀하의 계정에 제한 시간의 평가판을 제공할 수 있지만 의무는 없습니다. 이 평가판 오퍼는 당사가 귀하에게 적용 가능한 오퍼를 연장할 시점에 귀하에게 제공할 것입니다. 각 평가판 오퍼는 당사에 의해 언제든지 변경될 수 있으며 이는 향후에도 적용될 것입니다. 평가판 오퍼에 대한 적격성은 WDT의 단독 재량으로 결정되며 남용을 방지하기 위해 적격성 또는 기간을 제한할 수 있습니다.

특정 유료 구독은 결제 방법을 청구하기 전에 평가판을 제공할 수 있습니다. 평가판 기간이 끝나면 다음 결제 기간에 대한 결제 방법이 청구되며, 평가판이 종료되기 전에 유료 구독을 취소하지 않는 한 유료 구독 아래 정의 이 자동으로 갱신됩니다. 지불 및 수수료. 일반 사항. 에서 제공되는 판매 약관 소비자 의 해당 조항에 따라 추가로 적용됩니다. 판매 약관 소비자 과 충돌하는 경우 본 서비스 목적 상 TOS 약관의 통제에 따릅니다. 유료 구독 아래 정의 을 포함한 유료 서비스의 경우 귀하는 당사와 당사의 지정된 결제 처리 업체가 귀하의 결제 정보 및 기타 관련 정보를 저장할 수 있도록 승인합니다. 또한 귀하는 유료 구독에 대한 정기 수수료를 포함하여 유료 서비스에 대한 해당 수수료를 지불하는 데 동의합니다. 귀하는 세금, 관세, 부담금, 해외 거래 수수료, 환전 수수료 그리고 귀하가 본 서비스에 대해 지불하고 적용 가능하게 하는 지불에 대해 은행 또는 지불 시설 공급자가 적용하는 모든 유사한 요금에 대해 책임을 집니다.

가격은 언제든지 단사가 변경할 수 있습니다. 유료 구독의 경우 당사는 적용 가능한 가격 인상에 대해 합당한 사전 통지를 제공하고 계속하기 위해서는 귀하의 동의를 얻습니다. 해당 지역의 법률에 따라, 지불은 환불되지 않으며 부분적으로 사용된 유료 구독 기간에 대해 환불되지 않습니다. WDT가 이유 없이 귀하의 유료 구독을 종료하는 경우 귀하는 선불 요금에 비례하여 환불을 받게 됩니다.

유료 구독. 본 서비스를 통해 가입 기준으로 본 서비스의 특정 기능에 대한 액세스를 구입 “유료 가입” 할 수 있습니다. 유료 구독은 취소하지 않는 한 당시 청구 기간이 끝날 때 자동으로 갱신됩니다 취소 방법에 대한 정보는 섹션 18 참조.

유료 구독은 구입 확인 시, 그리고 취소되지 않는 한 모든 새로운 청구 기간이 시작될 때마다 구입 당시 귀하에게 제공된 조건에 따라 청구됩니다. 귀하는 언제든지 유료 구독을 취소할 수 있습니다 섹션 18 참조. 다가오는 청구 기간에 대한 요금이 발생하지 않도록 해당 시점의 청구 기간이 끝나기 전에 취소해야 합니다. 취소는 당시의 결제 기간이 끝날 때 적용됩니다. 지불 방식에 어떠한 이유로도 만료 또는 자금 부족 등 청구될 수 없고 유료 구독을 취소하지 않은 경우 미수금 금액에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 당사는 귀하의 구독을 갱신하기 위해 지불 방식에 성공적으로 청구할 수 없는 경우, 귀하의 유료 구독을 취소할 수 있는 권리를 보유합니다. 철회할 수 있는 권리. 유료 구독의 경우, 귀하는 15일의 철회 기간 동안 어떤 이유도 없이 구독을 철회 및 취소할 수 있는 권리가 있습니다.

철회 기간은 최초 구입 후 15일 이후 또는 연간 지급 계획 중인 경우 갱신 기간이 시작된 후에 만료됩니다. 철회 권한을 행사하려면 명확한 진술 예: 우편 또는 이메일로 보낸 편지 을 통해 구독 철회 결정을 WDT에 알려야 합니다 TOS 시작 부분의 연락처 세부 정보 참조. COM 으로 이메일을 보내는 것입니다. 아래 복사한 철회 양식 모델을 사용하실 수 있지만, 필수는 아닙니다.

철회 기한을 맞추려면, 철회 기간이 만료되기 전에 철회 권리 행사에 대한 귀하의 의견을 보내주시면 됩니다. 철회의 효과. 귀하가 철회 권리를 행사하는 경우 당사는 귀하가 철회 권리를 사용하기로 결정한 날로부터 15일 이내에 귀하로부터 받은 모든 지불금을 지체 없이 귀하에게 변제합니다.

당사는 귀하가 초기 거래에 사용한 것과 동일한 지불 방식을 사용하여 그러한 환불을 수행합니다. 그러나 철회 권리를 사용하는 반면 그 이전에 철회 기간이 끝나기 전에 본 서비스를 시작하기로 명시적으로 결정한 경우, 귀하가 서비스를 취소하기로 한 결정을 저희에게 보낼 때까지 본 서비스를 사용한 기간에 해당하는 금액을 유지합니다. 모델 철회 양식 구독을 취소하려는 경우에만 이 양식을 작성하여 제출하십시오. 수신: Western Digital Technologies, Inc. 귀하에게 본 서비스를 제공하려면 귀하가 귀하의 콘텐츠에 대한 특정 권리를 당사에 부여해야 합니다. 예를 들어, 당사는 귀하에게 표시하기 위해 귀하의 콘텐츠를 전송, 저장 및 복사하고, 귀하가 검색할 수 있도록 색인화하고, 데이터 손실을 방지하기 위한 백업을 만들 수 있어야 하고, 귀하의 본 서비스 사용과 직접 관련된 기타 목적을 위해 사용할 수 있어야 합니다.

귀하가 TOS에 동의하면 당사에게 그렇게 할 수 있는 권한이 부여되고, 본 서비스를 제공할 목적으로만 다른 목적은 아님 귀하에게 본 서비스를 제공하는 데 필요한 모든 관련 권리를 전세계 어디에서든 당사에 부여합니다.

본 허가에는 본 서비스 운영 및 관리에 타사 서비스 공급자를 사용할 수 있도록 허용하는 것이 포함되며, 당사에 부여된 권한은 WDT가 귀하에 본 서비스를 제공하는 데 필요한 수준으로 이들 타사에게까지 확대됩니다. 본 서비스 관련 피드백이나 제안을 보내면 WDT는 관련 법률 또는 규정에 따른 사용 제한을 적용 받으며 귀하에게는 어떠한 의무도 없이 적용 가능한 피드백이나 제안을 어떠한 목적으로도 사용할 수 있습니다.

귀하는 서비스를 사용하는 동안 귀하의 행위, 귀하의 콘텐츠 및 다른 사람과의 모든 커뮤니케이션에 대해 전적으로 책임을 집니다. 당사는 당사의 정책 및 지침을 준수하기 위해 귀하의 콘텐츠를 검토하도록 선택할 수 있지만 귀하는 WDT가 본 서비스에 대한 정보를 모니터링할 의무가 없음을 인정합니다. 당사는 귀하의 콘텐츠 또는 귀하와 공유된 기타 콘텐츠의 정확성, 적절성 또는 적법성, 또는 귀하가 서비스를 사용하여 액세스할 수 있는 다른 모든 것에 대해 책임을 지지 않습니다.

본 서비스에서는 귀하의 콘텐츠 및 기타 자료를 다른 사람과 공유하거나 공개할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다. 공유하거나 공개하도록 허용하는 항목을 신중하게 고려하십시오. 귀하는 귀하의 콘텐츠 사용 및 의존과 관련된 모든 위험을 평가하고 부담해야 합니다.

귀하는 책임 있게 본 서비스 사용에 동의하며, 당사의 허용 가능한 사용 정책 섹션 4 참조 에 설명된 대로 본 서비스 및 귀하의 콘텐츠 사용이 당사의 정책 및 지침을 준수함을 표현하고 동의합니다. 당사의 서비스 관리; 사용자의 불법 행위. 적용 법률에 따라 허용되는 범위 내에서 당사는 다음의 사항에 대한 권리를 보유하지만 의무를 떠맡지는 않습니다: a TOS의 위반 및 당사의 정책 및 지침 준수에 대해 귀하의 서비스 사용을 모니터링 또는 검토; b TOS를 위반하는 모든 사용자를 법 집행 당국에 보고하고 TOS를 위반한 사람을 기소할 때 법 집행 당국에 협조; c TOS를 위반하는 사람에 대해 법적 조치를 취함; d 귀하의 콘텐츠가 TOS, 당사의 정책 또는 당사의 지침을 위반하는 것으로 판명되거나 다른 방식으로 이의를 제기할 수 있는 경우 귀하의 콘텐츠 또는 그 일부 또는 서비스에 대한 귀하의 액세스 권한을 적용 가능한 데로 기술적으로 실현 가능한 한도에서 사전 확인, 거부, 액세스나 가용성 제한, 제거, 삭제, 편집 또는 액세스를 비활성화; e 당사 및 타사의 권리 및 재산을 보호하거나 서비스의 적절한 작동을 용이하게 하기 위해 고안된 방식으로 서비스를 관리; f 당사 사용자 혹은 회원을 심사하거나 그들의 진술을 확인하고자 시도; g 귀하와 다른 사용자 간의 문제를 모니터링하거나 귀하와 다른 사용자의 TOS 위반에 따른 계정 해지 또는 차단.

COM 으로 이메일을 보내 신고할 수 있습니다. 귀하의 계정 및 콘텐츠로의 액세스. 귀하는 적용 법률에 따라 허용되는 범위 내에서 귀하는 법적으로 필요하거나 선의의 믿음 하에 다음의 사항을 위해 합당하게 필요한 경우, WDT가 개인정보 보호정책의 약관에 따라서 귀하의 계정 정보 및 필요 시 귀하의 콘텐츠를 이용, 보존 또는 공개할 수 있음을 인정하고 이에 승낙 및 동의합니다: a 법적 절차를 준수; b TOS를 이행; c 귀하의 콘텐츠가 타사의 권리를 침해한다는 클레임에 응대; d 귀하의 고객 서비스 요청에 응대; 혹은 e WDT, WDT 사용자 또는 대중의 권리, 재산 또는 개인의 안전 보호.

인터넷 접속; 서비스의 가용성. 본 서비스의 특정 기능을 사용하려면 인터넷 액세스가 필요할 수 있습니다. 귀하는 해당 서비스 기능의 사용과 관련하여 인터넷에 액세스하고 사용하는데 필요한 모든 장비 및 라이선스를 취득하고 이에 따른 비용을 지불해야 할 책임이 있습니다. 본 서비스는 예정된 유지 보수 또는 예정되지 않은 긴급 유지 보수를 또는 귀하의 인터넷 액세스 불능을 포함하여 당사가 합리적으로 통제할 수 없는 다른 원인으로 인해 일시적으로 사용할 수 없게 될 수 있지만, WDT는 예정된 중요 서비스 중단을 사전에 통지하기 위해 합리적인 노력을 기울여야 합니다. 기간; 종료. TOS의 기간. 귀하의 계정 또는 TOS가 TOS에 설명된 대로 종료되지 않는 한, TOS는 수정된 대로 완전한 효력을 유지합니다.

해지할 수 있는 귀하의 권리. 계정을 만든 경우 계정 설정을 통해 언제든지 계정을 해지할 수 있습니다. 섹션 18 d 에 따라, 계정을 해지하면 귀하가 다른 사람과 공유하거나 공개한 모든 콘텐츠를 포함하여 귀하의 프로필 및 귀하의 콘텐츠가 취소할 수 없도록 삭제됩니다. 다른 사용자가 귀하의 공유 콘텐츠를 자신의 계정에 복사하거나 본 서비스 외부로 복사한 경우 해당 사본은 삭제되지 않습니다. 귀하의 콘텐츠는 당사가 귀하의 해지 요청을 처리한 후 일정 기간 동안 본 서비스에 남아있을 수 있으며 그 이후에도 백업에 남아있을 수 있습니다. 나중에 계정이 재활성화되면 이전의 본 서비스 사용에서 확보한 콘텐츠가 복구되지 않을 수 있습니다. 해지할 수 있는 당사의 권리. TOS의 다른 조항이나 법률 또는 형평법에 따라 당사가 가질 수 있는 구제책을 제한하지 않고, 당사는 단독 재량에 따라 통지 또는 책임 없이 귀하의 계정을 종료하거나, 본 서비스로의 액세스 및 사용을 거부하거나, 본 서비스를 수정 또는 종료할 수 있는 권리를 보유합니다.

다음의 경우는 해지 원인이 될 수 있습니다: a TOS에 포함된 어떠한 진술, 보증 또는 약정의 위반; b TOS 또는 당사의 정책 또는 지침 위반; c 계정 취소 또는 해지 요청, d 법 집행 기관, 사법 기관 또는 기타 정부 기관의 요청 또는 명령; e 준거법 또는 규정 위반; f 귀하에게 본 서비스를 제공하는 것이 불법이거나 불법이 될 수 있는 경우; g 예기치 않은 기술적 또는 보안 문제; h 본 서비스와 관련하여 귀하가 지불해야 하는 비용을 지불하지 못하는 경우.

단, 경미한 위반의 경우 WDT는 귀하에게 합당한 통지 및 귀하가 위반 사항을 해결할 수 있는 합당한 기간을 허용한 후에만 종료할 수 있습니다. 또한 WDT는 본 서비스 또는 그 일부의 전면적 중단된 경우 귀하의 계정을 종료할 수 있습니다. 당사가 본 서비스를 중단하기로 결정한 경우, 당사는 귀하에게 합당한 사전 통지를 제공할 것입니다.

귀하의 콘텐츠 보유. 본 서비스가 해지되면 당사는 본 서비스와 함께 저장된 귀하의 콘텐츠를 유지하거나 제공할 의무가 없습니다. 당사는 귀하에게 모든 해당 해지에 대한 합리적인 사전 통지를 제공하고 해당 해지 후 일정 기간 동안 귀하의 콘텐츠를 다운로드할 수 있는 기능을 제공하고자 합니다. 귀하의 콘텐츠에 대한 귀하의 선택에 대한 자세한 정보는 개인정보 보호정책 섹션 3 참조 을 검토하십시오. 귀하가 귀하의 계정을 해지하기로 선택했거나 귀하의 계정이 귀하의 TOS 위반 또는 기타 이유로 인해 WDT에 의해 해지된 경우, 현지 관련 법률에 따라 당사는 귀하가 당사에 지불한 금액을 환불할 의무가 없습니다. 그러나 WDT가 이유 없이 귀하의 계정을 해지하는 경우 귀하는 선불 요금에 비례하여 환불 받게 됩니다. TOS 해지 후 성능을 요구하거나 고려하는 모든 TOS 조건은 TOS 해지에도 불구하고 존속되고 시행될 수 있습니다.

보증의 면책 조항. 일부 관할권에서는 묵시적 담보의 배제, 의무적 소비자 보증의 배제 또는 부수적 또는 결과적 손해에 대한 책임의 제한을 허용하지 않습니다. 이는 아래의 제한 사항 중 일부가 귀하에게 적용되지 않을 수 있음을 의미합니다. 이들 관할권에서 WDT의 책임은 법률에서 허용하는 최대 범위로 제한됩니다. WDT는 본 서비스를 제공할 때 합당한 기술과 적절한 주의를 기울여야 합니다.

다음의 면책 조항에는 본 명시적 보증이 적용됩니다. 관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 WDT는 귀하의 콘텐츠에 대한 무단 액세스나 사용, 또는 귀하의 콘텐츠 손상, 삭제, 파괴나 손실에 대해 귀하에 대해 책임을 지지 않습니다. 귀하는 WDT가 본 서비스가 중단되지 않고, 시기 적절하고, 안전하고, 오류가 없거나, 바이러스가 없음을 보증하지 않으며, 본 서비스 사용으로 인해 얻을 수 있는 결과에 대해 어떠한 보증도 하지 않으며, WDT 또는 본 서비스를 통해 귀하가 얻은 어떠한 정보 또는 조언도 TOS에 명시적으로 기재되지 않은 사항을 보장하지 않습니다.

책임의 제한. 당사의 합리적인 통제를 넘어서는 모든 문제. 이 항의 규정은 당사자들 사이에 TOS에 따른 위험을 할당하고 당사자들은 이러한 제약에 의존하여 TOS를 체결할지 여부를 결정했습니다. 본 항의 제한은 i WDT가 합당한 기술 사용 실패 및 적절한 주의를 기울이지 못함; ii WDT의 중과실, 고의적 위법 행위 또는 사기성 진술; 또는 iii 사망, 신체 상해 또는 건강 상해로 인한 손실에 대해서는 적용되지 않습니다. 뉴저지 주의 사용자에게 통지. TOS에 명시된 모든 조건에도 불구하고 19 또는 20항에 명시된 어느 조항이 뉴저지 법률에 따라 집행 불가능, 무효화 혹은 적용이 불가능하게 된 경우 해당 조항은 귀하에게 적용되지 않지만 TOS의 나머지 조항은 귀하와 WDT에 구속력을 유지합니다. 또한, 뉴저지 거주자의 경우 변호사 수임료, 법원 비용 또는 기타 손해가 법령에 의해 의무화된 경우에는 책임 제한이 적용되지 않습니다.

TOS의 어떠한 조항이 있을지라도, TOS의 어떠한 내용도 Truth-in-Consumer Contract, Warranty and Notice Act. 에 따라 귀하에게 제공되는 권리를 제한할 의도를 가지고 있지 않으며 제한하는 것으로 간주되거나 해석되지 않습니다. 캘리포니아 주의 사용자에게 통지. 사용자는 다음의 주소로 당사에 우편을 보내 문의할 수 있습니다: Western Digital Technologies, Inc. 캘리포니아 주 거주자는 California Department of Consumer Affairs의 Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services에 우편으로 North Market Blvd. 저작권 침해의 통지 및 소송 절차. 당사는 저작권 소유자의 지적 재산권 사용을 통제할 권리를 존중하며 서비스 사용자에게도 이를 요구합니다.

미국 디지털 밀레니엄 저작권법 및 기타 적용 가능한 지적 재산권법을 준수하는 침해 혐의의 통지에 조치를 취하는 것은 WDT의 정책입니다. 조치에는 자료에 대한 액세스 제거 또는 비활성화와 WDT 또는 타인의 저작권 또는 기타 지적 재산권을 침해하거나 반복적으로 침해할 수 있는 사용자의 계정 해지가 포함될 수 있습니다.

당사의 저작권 정책에 언급된 바와 같이, 저작권 침해로 의심되는 통지서에 보고된 자료에 대한 액세스를 제거하거나 비활성화할 경우, Western Digital은 귀하의 연락처 정보를 포함한 통지서 사본을 보고된 사용자에게 발송할 수 있습니다. 저작권 대리인이 이의 제기 신청서를 받으면, Western Digital은 귀하의 연락처 정보를 포함한 이의 제기 신청서 사본을 원래의 불만 제기자에게 발송할 수 있습니다. 저작권 침해 주장과 관련하여 귀하가 당사에 보내는 모든 이메일은 미국에 위치한 서버에 저장될 수 있습니다. 미국 정부 최종 사용자에 대한 통지. 본 소프트웨어는 48 C. 따라서 미국 정부 또는 그 계약업체를 대신하여 소프트웨어를 사용하는 경우 정부는 라이선스를 취득한 다른 모든 최종 사용자들에게 부여되는 소프트웨어 관련 권리만이 주어집니다. 국방부 및 계약업체의 경우는 48 C.

국제적 사용. 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 WDT는 본 서비스가 귀하의 사용 국가에서 적합하거나 사용이 가능함을 진술하거나 보장하지 않습니다. 당사는 언제든지 단독 재량에 따라 본 서비스의 전체 또는 일부의 가용성을 당사가 선택한 개인, 지역 또는 관할 구역으로 제한할 수 있습니다. 및 UN 포함 의 수출법과 제재법의 적용을 받고 있으며 미국 법률 또는 기타 관련 법률에 반하는 서비스 또는 자료의 일부를 전환하는 것은 금지되어 있음을 인정하고 이에 동의합니다. 귀하는 또한 암호화나 인증을 포함하여 본 서비스의 특정 기능과 사용자 고유의 자료, 파일, 데이터 또는 사용이 수출 또는 수입 제한의 적용을 받을 수 있음을 인정하고 이해하며 모든 수출, 재수출 및 수입 법률을 엄격히 준수하고 필요에 따라 수출, 재수출 또는 수입을 위한 라이선스를 획득할 책임이 있음에 동의합니다.

법률이 허용하는 최대 범위 내에서, 귀하는 WDT 및 WDT의 이사, 임원, 직원, 대리인 및 WDT의 라이선서를 귀하의 TOS, 귀하의 콘텐츠의 위반 또는 본 서비스 사용 또는 오용과 관련하여 발생하는 모든 손실, 책임, 손해, 벌금, 경비, 합당한 법적 및 회계 수수료 및 비용을 포함한 모든 클레임, 소송, 요구 사항으로부터 면책시키고 피해를 주지 않도록 해야 합니다. WDT는 적용 가능한 클레임, 소송 또는 요구에 대해 귀하에게 통지합니다. WDT는 본 조항에 따라 배상의 대상이 되는 타사를 수반하는 모든 사안에 대한 단독 보호 및 관리를 맡을 권리를 보유합니다. 이러한 경우 사용자는 WDT의 이러한 사안에 대한 보호를 위한 합당한 요청에 협조할 것임에 동의합니다.

귀하는 WDT 자체의 과실 행위로 인한 범위 내에서 적용 가능한 클레임, 소송 또는 요구로부터 당사를 면책하고 보호할 필요가 없습니다. 귀하가 미국에 거주하는 경우 또는 귀하의 주요 사업장이 미국에 있는 경우 : 이 조항을 주의 깊게 읽으십시오 – 이는 법정에서 소송을 제기할 권리를 포함하여 귀하의 법적 권리에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 비공식 분쟁 해결. 귀하는 다음의 주소로 서비스의 사용 관련 문제에 대해 문의할 수 있습니다: Western Digital Technologies, Inc. 대부분의 문제는 이러한 방식으로 신속하게 해결될 수 있습니다. 귀하와 당사는 소송 또는 중재를 시작하는 당사자에게 전제 조건이 되는 협의 및 선의의 협상을 통해 직접 분쟁, 클레임, 질문 또는 부동의 사항을 해결하기 위해 최선의 노력을 기울일 것에 동의합니다.

구속력 있는 중재에 대한 합의. TOS에 명시된 조건 구성, 이행 및 위반 포함 , 서비스 또는 당사자들 간의 관계로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 클레임은 JAMS가 간소화 중재 규칙 및 절차에 따라 JAMS가 관리하는 구속력 있는 중재에 의해 최종적으로 해결되어야 합니다. 단, 집단 소송을 규제하거나 허용하는 규칙 또는 절차는 제외됩니다. 각 당사자는 자신의 비용으로 중재와 관련하여 변호사를 선임할 권리가 있습니다.

당사자들은 JAMS 간소화된 중재 규칙 및 절차에 따라 중립적 중재인을 한 명 선정해야 합니다. 연방, 주 또는 지방 법원 또는 기관이 아닌 중재인은 27항 d – f 에 제공된 경우를 제외하고 TOS의 전체 또는 일부가 무효 혹은 무효가 될 수 있다는 클레임을 포함하여 TOS의 해석, 적용 가능성, 범위, 집행 가능성 또는 구성과 관련하여 발생하는 모든 분쟁을 해결할 독점적 권한을 가집니다. 귀하는 전화로 중재 청문회에 참여할 수 있습니다. 전화로 진행되지 않는 중재 청문회는 미국 내 귀하의 주요 거주지 또는 미국 캘리포니아 주 산타클라라 카운티에서 귀하의 선택에 따라 비교적 접근이 가능한 장소에서 이루어져야 합니다. 중재인은 법 혹은 형평성에 의거 법원에서 사용할 수 있는 어떠한 구제책도 부여할 수 있는 권한을 보유합니다. 중재인의 판정은 서면으로 작성되어야 하며, 본질적인 발견 사항 및 결론에 대한 진술서를 제공해야 하며 이는 당사자들에게 구속력이 있으며 관할 법원의 판결로 체결될 수 있습니다.

귀하와 WDT는 TOS 제27항이 본 계약의 종료 후에도 존속한다는 것에 동의합니다. TOS는 주 간의 상거래로서 이 27항의 해석 및 집행에는 미국 연방 중재법 9 U. 귀하가 중재를 시작하는 경우, 중재 진행 수수료가 미화 달러를 초과하는 경우 당사가 추가 비용을 지불합니다. 당사가 중재 진행 수수료의 추가 비용을 지불해야 하는 경우, 귀하는 JAMS에 중재 진행 양식과 함께 수수료 지불 요청서를 제출해야 하고 당사는 필요한 모든 수수료를 JAMS에 직접 지불할 수 있도록 준비를 할 것입니다. 당사는 또한 JAMS에 지불할 수수료 또는 대금에 해당하지 않는 법률 고문, 이동 및 기타 현금 지급 원가 및 경비를 위해 귀하가 발생시킨 비용을 제외한 중재 관련 발생하는 기타 모든 비용을 지불할 책임을 갖게 됩니다. 귀하가 중재에서 승리하지 않을 경우 귀하는 당사가 발생시킨 수수료와 비용을 지불할 필요가 없습니다. 또한 중재 수수료 가운데 법정에서 소송을 제기하였을 경우 지불해야 할 금액보다 초과하는 부분을 귀하에게 보상하기 위해 JAMS에 지불을 할 것입니다.

귀하와 WDT가 서면으로 달리 합의하지 않은 경우, 중재인은 본 항에 따라 WDT가 지불해야 할 수수료, 비용 및 경비를 정해야 합니다. 당사자들은 이 필수 조항이 없을 경우 법정에서 소송을 제기하고 배심원 재판을 진행할 권리가 있음을 이해합니다. 당사자들은 또한 발견권은 법정보다 중재에서 더욱 제한될 수 있음을 이해합니다. 귀하와 WDT는 또한 모든 중재가 집단 소송 또는 그 외 대표 소송 행위가 아닌 각각의 개인적 소송으로만 진행되어야 한다는 것에 동의합니다.

귀하와 WDT는 미국 연방 또는 주 집단 소송 또는 집단 중재를 포함하여 집단 소송을 제기하거나 집단으로 구제책을 찾을 권리를 명시적으로 포기합니다. 법원 또는 중재인이 본 단락에 명시된 집단 소송 포기가 어떠한 이유로든 무효가 되었거나 집행할 수 없다고 판단하는 경우 혹은 중재가 집단 기반으로 진행될 수 있다고 판단하는 경우, 제27조 b 항에 명시된 중재 조항은 전부 무효로 간주되며 당사자들은 분쟁을 중재하기로 합의하지 않은 것으로 간주됩니다. 중재를 통해 모든 분쟁을 해결한다는 당사자들의 합의에도 불구하고 양 당사자는 소송이 해당 법원의 관할권 내에 있고 그 법원에서만 보류 중인 경우 미국 소액 사건 법원에 개별 소송을 제기할 수 있습니다. 예외 — 지적 재산권과 관련된 클레임. 중재를 통해 모든 분쟁을 해결하기 위한 당사자들의 합의에도 불구하고, 양 당사자는 i 거래 비밀, ii 특허, iii 저작권 또는 iv 상표의 집행, 침해 또는 유효성과 관련된 소송에 대해서는 법원에서 구제책을 모색할 수 있습니다.

당사자들은 소송이 이 네 가지 예외 사항 중 하나에 해당하는 지를 중재인이 아닌 법원이 결정한다는 데 동의합니다. 귀하는 본 계약서를 수락한 일로부터 30일 이내에 혹은 본 27항에 명시된 중재 계약서에 차후 수정이 이루어진 날로부터 30일 이내에 서면 상의 서신을 다음의 주소로 보내어 중재 진행 합의를 취소할 수 있습니다. 중재 취소 서신에는 i 이름, ii 사용자 이름, iii 우편 주소, iv 이메일 주소, v 본 제27항에 명시된 중재 합의에 대한 명시적 취소 요청이 포함되어야 합니다.

위에 명시된 절차에 따라 중재를 진행하기로 한 합의를 취소하는 경우 TOS에 명시된 다른 모든 약관은 귀하의 서비스 사용에 계속 적용됩니다. 시간 제한. 당사자 간의 문제를 신속하고 직접적으로 해결하기 위해, 귀하와 WDT는 TOS에 따른 소송과 관련된 중재 또는 소액 재판소 소송은 클레임이 처음 발생한 후 1년 이내에 개시되어야 한다는 데 동의합니다. 그렇지 않으면 소송은 영구적으로 금지됩니다. 오픈 소스 소프트웨어. 본 서비스에는 오픈 소스 라이선스 조항의 적용을 받는 오픈 소스 소프트웨어가 포함될 수 있습니다. 계약서와 상반되는 내용일지라도, 해당 오픈 소스 소프트웨어를 사용 시에는 해당 라이선서가 요구하는 범위 내에서 해당 오픈 소스 라이선스의 조건이 적용됩니다. WDT는 해당 오픈 소스 소프트웨어를 지원하지 않습니다.

법의 선택. TOS는 국제 물품 매매 계약에 관한 UN 협약의 적용을 받지 않습니다. 귀하가 미국에 거주하는 경우 또는 귀하의 주요 사업장이 미국에 있는 경우 : 제27항에 규정된 경우를 제외하고 TOS, 서비스 또는 당사자들 간의 관계로 인해 발생하거나 혹은 이와 관련하여 발생하는 모든 소송은 법 조항의 상충에 관계없이 캘리포니아 주의 법률을 적용 받습니다.

귀하가 미국 이외의 국가에 거주하는 경우 또는 귀하의 주요 사업장이 미국 이외의 국가에 있는 경우 : TOS, 서비스 또는 당사자들 간의 관계로 인해 발생하거나 혹은 이와 관련하여 발생하는 모든 소송에는 귀하의 거주 국가의 법률이 적용됩니다. 소송 개시를 위한 장소. 귀하가 미국에 거주하는 경우 또는 귀하의 주요 사업장이 미국에 있는 경우 : 제27조에 명시된 중재 조항이 적용되지 않는 경우 또는 귀하가 중재를 취소한 경우, 당사자들은 이들 사이의 모든 소송이 캘리포니아 주 산타클라라 카운티에 위치한 주 또는 연방 법원에서 독점적으로 제기되어야 한다는 데 동의합니다 귀하가 거주하는 카운티에서 진행할 수 있는 소액 재판소 소송의 경우는 예외.

당사자들은 소액 청구 법원 소송을 제외한 모든 소송에 대해 캘리포니아 주 산타클라라 카운티의 전담 관할에 명시적으로 동의합니다. TOS와 관련된 소송의 경우 당사자들은 법에서 허용하는 최대 한도까지 배심 재판에 대한 권리를 포기하는데 동의합니다.

단, 해당 법률에 따라 배심 재판 포기가 허용되지 않는 경우는 예외입니다. 귀하가 미국 이외의 국가에 거주하는 경우 또는 귀하의 주요 사업장이 미국 이외의 국가에 있는 경우 : TOS, 서비스 또는 당사자들 간의 관계로 인해 발생하거나 혹은 이와 관련하여 발생하는 모든 소송에는 귀하의 거주 국가의 법정이 적용됩니다. 집행 가능성. TOS의 어떠한 조항이 시행 불가능하거나 유효하지 않은 것으로 판명되는 경우, TOS가 해당 조항 없이도 완전히 효력을 발휘하고 시행될 수 있도록 해당 조항을 원래의 의도에 따라 최대로 가능한 효과를 주도록 해석하고 필요한 최소 범위까지 제거할 것입니다.

완전한 계약. TOS는 당사자들의 상호 이해에 대한 완전하고 배타적인 진술이며 TOS의 주제 사안과 관련된 이전의 모든 서면 및 구두상의 합의, 통신 및 기타 양해 사항 보다 우선시되며 이전의 이 모든 사항들은 종료됩니다. 당사자들 간의 관계.

TOS의 결과로 인해 어떠한 대리점, 파트너십, 합작 투자 또는 고용의 관계도 형성되지 않으며, 귀하는 WDT에 대해 어떠한 구속력도 행사할 권한이 없습니다. 귀하는 WDT의 사전 서면 상의 동의 없이 TOS를 양도할 수 없습니다. 단, 귀하가 회사 또는 기타 법인인 경우, 귀하는 타사에 의한 귀하의 자산의 전부 또는 상당 부분의 합병, 개편 또는 인수와 관련하여 WDT에 30일 전에 통지를 한 후 TOS를 양도할 수 있습니다.

WDT는 제약 없이 TOS의 전체 또는 일부를 양도하거나 이전할 수 있습니다. TOS에 따라 WDT가 제공하는 모든 통지서 TOS의 수정과 관련된 사항 포함 는 이메일, WDT 웹 사이트 또는 제품 내 알림을 통해 제공될 수 있습니다. 귀하는 당사가 귀하에게 전자 상으로 보내는 모든 적용 가능한 통지서가 모든 법적 커뮤니케이션 요건을 충족할 것이라는 데 동의합니다. 권리 포기. WDT가 TOS의 권리 또는 조항을 행사하거나 집행하지 못했더라도 이를 해당 권리 행사 또는 조항의 집행에 대한 포기로 간주하지 않습니다. 적용 가능한 권리 또는 조항에 대한 포기는 WDT의 정식으로 승인된 대리인이 서면상으로 서명한 경우에만 유효합니다. 합당한 통제를 벗어난 사건. Apple 사용자를 위한 추가 조항. TOS에 상반되는 내용이 있을지라도, Apple, Inc.

TESTE POR TEMPO LIMITADO. PAGAMENTO E TAXAS. DIREITO DE RETIRADA. Efeitos da Retirada. Para: Western Digital Technologies, Inc. PRAZO DO TOS. SEU DIREITO DE ENCERRAR. NOSSO DIREITO DE ENCERRAR. SOFTWARE LIVRE. ESCOLHA DA LEI. ACORDO TOTAL. PRIJATIE PODMIENOK. PLATBA A POPLATKY. Komu: Western Digital Technologies, Inc. TRVANIE PLATNOSTI. Si usted suscribe estas TOS en nombre de una empresa u otra entidad legal, usted declara y garantiza que tiene la autoridad para obligar a la entidad aplicable a estas TOS.

Podemos cambiar las TOS a medida que el Servicio evoluciona. Para proporcionarle el Servicio, podremos usar el proveedor en la nube externo Amazon Web Services, Inc. ALCANCE DEL SERVICIO. ACCESO Y USO DEL SERVICIO. Cualquier Software disponible se le otorga bajo licencia y no se vende. y extranjeras y convenciones internacionales.

Usted reconoce la exclusiva responsabilidad por su uso de cualquier Contenido de terceros y asume todos los riesgos que surjan del mismo. El Servicio pueden operar con dispositivos fabricados por entidades distintas de WDT “Dispositivos de terceros”. PRUEBA POR TIEMPO LIMITADO. PAGO Y TARIFAS. Para brindarle el Servicio, requerimos que nos otorgue ciertos derechos con respecto a Su Contenido.

Considere cuidadosamente lo que permite que sea compartido o publicado. Debe evaluar y considerar todos los riesgos asociados con el uso y cualquier dependencia de Su Contenido.

ACCESO A SU CUENTA Y A SU CONTENIDO. El acceso a Internet puede ser necesario para usar ciertas funciones del Servicio. PLAZO DE LAS TOS. SU DERECHO DE RESCINDIR. NUESTRO DERECHO DE RESCINDIR. AVISO A LOS USUARIOS DE NUEVA JERSEY. Los usuarios pueden contactarse con nosotros por escrito a Western Digital Technologies, Inc.

Respetamos los derechos de los propietarios de los derechos de autor para controlar los usos de su propiedad intelectual y exigimos a los usuarios del Servicio que hagan lo mismo.

y otras leyes de propiedad intelectual aplicables.

 

サンプルページ | OCANADA Blog

 
Wenn die Absperrung nach 10 Litern schließt, arbeiten Turbine und with the Pontos Base) – Please download the hansgrohe home app to your smartphone to Smartdraw keygen free download, Gen v ! Bavyera krema, How to win level 91 farm heroes saga, Dc10 30 model by charles dayhuff, albums that. Gt road mp3 song free download, Formel1 live sehen, Harvard school of numero 10 cabala, Kamery gopro allegro, Pro b basket, Mini mobile homes oklahoma!

 
 

EdgeRoverの利用規約 | Western Digital

 
 
Download vMix Software. Click Download below to install the Free 60 Day Trial of vMix PRO or to update your licensed copy of vMix. The download below includes the latest version of vMix, vMix Social, vMix GT Title Designer and vMix Desktop Capture all in the one setup program. Windows bit Windows MSI bit macOS Linux bit Free Download Free Download Free Download (extended-support release), which comes out yearly and is considered the latest stable release. Right now you can download the newest version from our website, and existing users will be automatically updated in the near . Start free trial. For Higher Education. SketchUp 30 Day Trial. ico-desktoppx. ico-cloudpx. Desktop and Web. Draw in 3D, analyze and improve your building’s performance, and creatively document and share your ideas with your class. ico-open-checkpx. SketchUp desktop client and .

Leave a Comment